Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  46

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Ocak 2009 Cuma

 

Raporlar

 

            1.- Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 9.1.2009) (GÜNDEME)

            2.- Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 6 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 2 Milletvekilinin; Giresun Milletvekili Ali Temür’ün; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/664, 2/59, 2/261, 2/357, 2/370) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 9.1.2009) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’in rekabetçilik endeksindeki yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

2.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

3.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Paris Turizm Müşavirliği Ateşe Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6240) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

2.-   Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, BOTAŞ’ın teminat mektubu talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

3.-   Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, bir şirketin ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6242) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

4.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki yeşil kartlılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6243) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008)

5.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, TOKİ’den ihale alan bir şirketin Sarıkamış esnafını mağdur etmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6244) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

6.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, seçmen kütüklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6245) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

7.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, tutuklu sayısındaki artışa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6246) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

8.-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6247) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008)

9.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Ceza İnfaz Kurumu personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6248) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

10.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Hac organizasyonunda yerli ürünlerin tercih edilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Sait Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6249) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

11.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Sait Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6250) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

12.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, BOTAŞ’ın sanayi kuruluşlarından teminat istemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6251) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2008)

13.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, EPDK’nın bazı işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6252) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

14.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ankara’daki hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6253) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

15.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Besni’deki bazı köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6254) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

16.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, seçmen kütüğüne yazılan teröristlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6255) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

17.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı taslağındaki bazı düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6256) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008)

18.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, İstanbul’daki kaçak kazı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6257) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008)

19.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’da sanat ve kültür hayatının geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6258) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

20.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki bir türbenin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6259) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

21.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, hukuka aykırı olduğu iddia edilen bir atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6260) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

22.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da taşımalı eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6261) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

23.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Halk Eğitim Merkezlerindeki sınavlara hazırlık ve destek kurslarının kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6262) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008)

24.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, muayene ücretlerinin eczanelerden tahsiline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6263) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

25.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, provizyon sisteminin etkin çalıştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6264) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

26.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, avans ödeme uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6265) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

27.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, eczacılara ilaç bedeli ödemelerinin geciktirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6266) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

28.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kan ürünü ilaçların eşit ve sıralı dağıtımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6267) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

29.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, eczanelerin bir mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6268) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

30.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Manyas Gölündeki balıkçılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6269) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008)

31.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6270) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Horosan ile Ağrı arasına demiryolu yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6271) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008)

33.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki madde bağımlısı çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/6272) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008)

34.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, ÇASGEM’in sertifika programlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6273) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

35.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Türkbükü’ndeki orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6274) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

36.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, sözleşmeli personelin ek ödeme düzenlemesinden yararlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6275) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

37.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, spor tesisleriyle ilgili bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6276) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

38.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir hastanede yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6277) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008)

39.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, TRT’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet  Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6278) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)