Dönem: 23

                                                                                                                          Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                        No:  45

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Ocak 2009 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, Bandırma açıklarında batan gemi olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/297) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 17.12.2008)

2- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, öğretmen atamalarındaki haksızlık ve usülsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/298) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 18.12.2008)

3- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özpolat ve 24 Milletvekilinin, Maraş olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/299) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.12.2008)