Dönem: 23

                                                                                                                          Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                        No:  44

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Ocak 2009 Çarşamba

 

Teklif

 

 

            1.- Giresun Milletvekili Ali Temur’un; Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi (2/370) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2009)

                   Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/294) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 15.12.2008)

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, sendikal örgütlenmedeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/295) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 15.12.2008)

3.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, kara mayınları konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/296) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 16.12.2008)