Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  42

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 5 Ocak 2009 Pazartesi

 

Tasarılar

 

                  1.- Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/663) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2009)

                  2.- Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı (1/664) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2009)

                 

 

Teklif

 

                  1.- İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 5 Milletvekilinin; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/365) (Adalet; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Başbakanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4985)

2.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Başbakanın bir yargı kararına tepkisine ve bir hakim hakkında dava açılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5141)

3.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Kepez Belediye Başkanının TOKİ sözleşmesini açıklamamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5506)                                                  

4.-   Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, DSİ Sivas Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5508)                                                  

5.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, iptal edilen yeşil kartlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5511)                                                  

6.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çiçek büfeleri açma projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5512)                                                  

7.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, İzmir Aliağa’da bir firmaya verilen madencilik iznine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5514)                                                   

8.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bazı belediyelerde çalışan zabıtalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5517)                                                  

9.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İran Cumhurbaşkanının ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5518)                                                  

10.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak ve İdil’de meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5520)                                                  

11.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine aktarılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5526)                                                  

12.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Havzası Kalkınma Birliğince gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5527)                                                  

13.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Arpaçay ilçesine bağlı köylerin yol durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5528)                                                  

14.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Gökkuşağı Yolu Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5531)                                                  

15.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli Valisi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5532)                                                  

16.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Digor ilçesine bağlı bazı köylerin yol durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5534)                                                  

17.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Kağızman ilçesine bağlı bazı köylerin yol durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5535)                                                  

18.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5536)                                                  

19.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki sel felaketine ve Alibeyköy deresinin ıslahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5537)                                                  

20.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Amasya Belediyesince sit alanında izinsiz çalışma yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5538)                                                  

21.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, ortaöğretim felsefe dersi öğretim programı ve klavuzu taslağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5545)                                                  

22.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, F klavye kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5546)                                                  

23.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5550)                                                  

24.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Beykoz Devlet Hastanesinin tadilatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5551)                                                  

25.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, sağlık evlerindeki ebe sıkıntısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5552)                                                   

26.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile-Alaca ve Alaca-Sungurlu yollarının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5555)                                                  

27.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Kepez 100. Yıl Spor kompleksine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5559)                                                  

28.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin servis edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5560) Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Gemlik’te kurulması planlanan termik santrale ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5561)                                                  

29.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’in şebeke suyundaki arsenik konusunda müfettiş görevlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5562)                                                  

30.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, polis tarafından öldürülen kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5563)                                                  

31.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, RTÜK’ün uydu yayın sıralamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5567)                                                  

32.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Niğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kömür dağıtım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5569)                                                  

33.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara Gölbaşı’ndaki bir taşınmazın satışa çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5570)                                                  

34.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, tramvay hatlarının uzatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5577)                                                  

35.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, öğrenci başına yapılan eğitim harcamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5579)                                                  

36.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5583)                                                  

37.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yabancı bankaların yurt dışına para aktardığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5593)                                                  

38.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, kamu bankalarınca kullandırılan kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5594)                                                  

39.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Sarıkamış’ın bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5595)                                                  

40.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Merkeze bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5596)                                                  

41.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bazı kavşaklara konulan görüntülü reklam panolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5597)                                                  

42.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt Belediye Başkanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5598)                                                  

43.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, ele geçirilen dinleme cihazlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5599)                                                  

44.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Ankara’nın şebeke suyunun kalitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5600)                                                  

45.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’da ÖSS sınav merkezi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5604)                                                  

46.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, gösterilere katılan öğrencilere soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5605)                                                  

47.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki bazı okulların kapalı olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5606)                                                  

48.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, temel eğitime devam etmeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5607)                                                  

49.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, ülkemizde satışı yapılan plastik araç ve gereçlerde bir kimyasal maddenin bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5609)                                                  

50.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Burhaniye’de acil servisten ambulans talep eden hastanın ölümüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5610)                                                  

51.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Halkalı’da yapımı tamamlanan bir hastanenin hizmete açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5611)                                                  

52.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin anlaşmalı olduğu eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5612)                                                  

53.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ilaç paylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5614)                                                                                       

54.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Salihli Organize Sanayi Bölgesinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5622)                                                  

55.-     İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Telekom’da işçilerin istifaya zorlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5623)                                                  

56.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5624)                                                  

57.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununda yapılan bir değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5626)                                                  

58.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Kütahya’daki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5631)                                                  

59.-     Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, Şereflikoçhisar Belediyesinin kiraya verdiği şantiyeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5632)                                                  

60.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5633)                                                  

61.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Türk Telekom’un sosyal ve eğitim amaçlı ihale edilen projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5634)                                                  

62.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Bingöl ilinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5636)                                                  

63.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, doğalgaz fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5638)                                                  

64.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Maliye Bakanlığınca yürütülen bir operasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5640)                                                  

65.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5652)                                                  

66.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5653)                                                  

67.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, BOTAŞ’ın gaz satışına ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5654)                                                  

68.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, BOTAŞ’ ın alacaklarına ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5655)                                                  

69.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Başbakan korumalarının giysilerindeki bir ibareye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5656)                                                  

70.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, doğalgaz zammına ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ’a olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5657)                                                  

71.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5658)                                                  

72.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5659)                                                  

73.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Adana Valisinin bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5660)                                                  

74.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmangazi ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5662)                                                  

75.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki hızlı tren projesinin Torbalı’ya kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5663)                                                  

76.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin bir şirketinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5664)                                                  

77.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Siirt Belediyesinin temizlik işleri ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5665)                                                  

78.-     Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, öğretmen atamalarına ve birleştirilmiş sınıflara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5676)                                                  

79.-     Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5677)                                                  

80.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, bir fen lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5681)                                                  

81.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’taki endüstri meslek lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5682)                                                  

82.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş ilinin sınavlardaki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5683)                                                  

83.-     İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem’in, İstanbul’daki okulların doğalgaz borcuyla ilgili yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5684)                                                  

84.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Torbalı’nın yeni lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5686)                                                  

85.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Balıkesir’de ambulans hizmeti konusunda yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5687)                                                  

86.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, silikozis hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5688)                                                  

87.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, devlet hastanelerinde temizlik hizmetlerindeki istihdama ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5689)                                                  

88.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Torbalı’ya yapılacak sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5690)                                                  

89.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5691)                                                  

90.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5692)                                                  

91.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, gebe düve teşviğinin kaldırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5693)                                                  

92.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yol hatalarından kaynaklanan kazalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5694)                                                  

93.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Boğazına yapılacak köprüye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5695)                                                  

94.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir otoyol bölümünün inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5696)                                                  

95.-     İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, internet yayınlarına konan erişim yasaklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5697)                                                  

96.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Anıtkabir ziyareti programına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5698)                                                  

97.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5701)    

98.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’deki sanayicilere ucuz elektrik sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5702)                                          

99.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir vergi kaçakçılığı iddiasına ve bir taşınmazla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5704)                                                  

100.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle hükmedilen tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5706)                                                  

101.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Belediyesinin bir alandaki imar uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5707)                                                  

102.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Suriye ile arazi ve taşınmaz sorunu konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5709)                                                   

103.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Türk ve Bulgar vatandaşlığı olanların sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5717)                                                  

104.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da verilen maden ruhsatları ile maden rezervi ve üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5718)                                                  

105.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, doğalgaz fiyatındaki formül değişikliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5719)                                                  

106.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, doğalgaz sınır basıncının düşürülmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5720)                                                  

107.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Tuzgölü yer altı deposu ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5721)                                                  

108.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, doğalgaz projelerine ve anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5722)                                                  

109.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bazı bürokratların devam eden davalarına ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5723)                                                  

110.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, BOTAŞ’ın faiz ödemelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5724)                                                  

111.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, BOTAŞ’ın zamla elde edeceği gelire ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5725)                                                  

112.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, akaryakıt pompa fiyatlarının indirilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5726)                                                  

113.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kolluk güçleriyle ilgili işkence iddialarının soruşturulmasında bağımsız bir kurul oluşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5727)                                                  

114.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Cumhuriyet Bayramında Adana Büyükşehir Belediyesinin astığı afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5728)                                                  

115.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinde geçiş güzergahına bayrak asılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5729)                                                  

116.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlenmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5730)                                                  

117.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ABD ziyaretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5731)                                                  

118.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Şarköy Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5732)                                                  

119.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin ulaştırma projelerine ve imar planı değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5733)                                                  

120.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’ya batı çevreyolu yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5734)                                                  

121.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ceyhan Belediyesinin toplu konut ihalesine  ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5735)                                                  

122.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, bazı belediye çalışanlarının karıştığı saldırı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5736)                                                  

123.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, polisin orantısız güç kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5737)                                                  

124.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, İstanbul’daki ilköğretim okullarının doğalgaz borcuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5739)                                                  

125.- Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5740)                                                  

126.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çerkezköy’e hastane yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5741)                                                  

127.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul’da sosyal güvenlik kurumları ile anlaşması olmayan eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5742)                                                  

128.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, deprem riski taşıyan Acıpayam Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5743)                                                  

129.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, süt fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5748)                                                  

130.- İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem’in, destekleme primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5749)                                                  

131.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, mısır piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5750)                                                  

132.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5751)                                                  

133.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Türk Telekom yönetimi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5752)                                                  

134.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir otoyol bölümünün inşasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5753)                                                  

135.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kiraların bankaya yatırılmasında istenen havale ücretine ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Nazım Erken) yazılı soru önergesi (7/5757)