Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  41

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Aralık 2008  Cuma

 

 

Tezkereler

 

            1.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/631) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2008)

            2.- Malatya Milletvekili Mehmet Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/632) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2008)

            3.- Diyarbakır Milletvekilleri Selahattin Demirtaş ve Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/633) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2008)

            4.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/634) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2008)

            5.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/635) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2008)

            6.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/636) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2008)

            7.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/637) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2008)

            8.- Konya Milletvekili Hüsnü Tuna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/638) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2008)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Beypazarı’ndaki bir su kaynağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6192) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

2.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Türk Telekom yemekhanelerine et alımıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6193) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

3.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, BOTAŞ’ın devredildiği iddia edilen bir arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6194) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

4.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, BOTAŞ’ın sanayicilerden teminat mektubu istemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6195) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

5.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, kadın sığınma evlerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6196) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

6.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, rüşvet dağıttığı iddia edilen bir şirketin incelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6197) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

7.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, hava kirliliğindeki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6198) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

8.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, ekonomik krizle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6199) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

9.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yabancı sermaye çekilmesine yönelik tahvil hazırlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6200) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

10.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, don afeti mağduru fındık üreticilerine yapılacak ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6201) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

11.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, yardım kömürü dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6202) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

12.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Ovaları Projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6203) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

13.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, TOKİ’ye geçen bir arazideki plaja ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6204) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

14.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Cansuyu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6205) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

15.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Büyükşehir Belediyesinin mali yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6206) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

16.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, işkence ve kötü muamele olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6207) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

17.-     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Erzurum Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6208) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

18.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Muş E Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6209) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

19.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İGDAŞ davasındaki sürece ve bazı önlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6210) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

20.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6211) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

21.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, enerji borçlarının yapılandırılmasına ve vadeli kömür satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6212) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

22.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir taciz olayında polisin takındığı iddia edilen tutuma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6213) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

23.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, polis kıyafetiyle suç işlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6214) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

24.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6215) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6216) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

26.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Düzce’deki bir çöp toplama ve uygulama projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6217) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

27.-     Bursa Kemal Demirel’in, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6218) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

28.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, milli gelirdeki artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6219) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

29.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yatırımlara bedelsiz tahsis edilen arsa ve arazilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6220) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

30.-     Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’de görevine son verilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6221) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

31.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, stajyerlikte eş durumundan tayine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6222) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

32.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Van’daki bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6223) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

33.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı atamalarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6224) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

34.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, e-devlet uygulamasında köy öğretmenlerinin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6225) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da depreme karşı güçlendirilmesi gereken okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6226) (Başkanlığa geliş tarihi: 1912/2008)

36.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir Devlet hastanesinin ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6227) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

37.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, sevk zinciri uygulamasındaki sorunlara ve bir ölüm vakasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6228) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

38.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Hazineye ve bağışçılara devredilen taşınmazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6229) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

39.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, ziraat mühendisi ve veteriner hekim alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6230) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

40.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, çiftçilerin kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6231) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

41.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6232) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

42.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, süt sektöründeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6233) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

43.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6234) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

44.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Devlet Demiryollarının taşınmazlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6235) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, demiryollarının işletilmesine ilişkin Ulaştırma  Bakanından yazılı soru önergesi (7/6236) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

46.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Havaalanının etkin kullanılamamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6237) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2008)

47.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, el konulan kaçak şekere ilişkin Devlet  Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/6238) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2008)

48.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, tutanaklarda yeralan bir ifadeye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6239) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2008)