Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  40

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Aralık 2008  Perşembe

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, BOTAŞ’ın limit içi teminat mektubu istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

2.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TRT’deki bazı personel hareketlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

3.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

4.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

5.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, TOKİ’nin “Yoksula Konut” Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

6.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı harcamalarına ve BOTAŞ’a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

7.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Bakırköy ve Bahçelievler’deki asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

8.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, seçmen kütüklerindeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6151) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2008)

2.-    Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, işten çıkarılanlara ve kapanan işyerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6152) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2008)

3.-    Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Rusya’dan kaçak kömür sokulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6153) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

4.-    Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Ankara’ya Kesikköprü Barajından sağlanan suyun iletimindeki elektrik maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6154) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

5.-    Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Kızılırmaktaki hidroelektrik santrallerinde üretimde kullanılamayan suya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6155) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

6.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6156) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

7.-    Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, araç muayenesindeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6157) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

8.-    Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, tsunami felaketinden zarar gören Güney Asya ülkelerine yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6158) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

9.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6159) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

10.-      Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın BOTAŞ’ın bazı araçlarının bedelsiz devredildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6160) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

11.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Eurovision Şarkı Yarışmasına Ermenistan adına katılacak gruba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6161) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

12.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, TCK’nın 301’inci maddesine göre verilen yargılama izinlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6162) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/12/2008)

13.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Türkiye Adalet Akademisi Başkanının istifasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6163) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

14.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi personelinin özlük haklarına ve af söylentilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6164) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

15.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya E Tipi Cezaevinin personel ve fiziki yetersizliklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6165) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

16.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, engellilere verilen akülü tekerlekli sandalyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6166) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

17.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, gazilerin özel sağlık kuruluşlarına başvurusundaki sevk zorunluluğuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6167) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

18.-      Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, 5. Dünya Su Forumu organizasyonuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6168) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

19.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6169) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

20.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bor madeniyle ilgili bazı gelişmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6170) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

21.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, enerji geçişi projeleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6171) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

22.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6172) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

23.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6173) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2008)

24.-      Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, ABD’de görevli bir Emniyet Teşkilatı mensubunun aldığı sağlık raporlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6174) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2008)

25.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Keşan’daki orman vasfını yitirmiş bir arazinin tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6175) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

26.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, yurt dışına gönderilen bir Emniyet Teşkilatı mensubuyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6176) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

27.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, mülteci, sığınmacı ve kaçaklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6177) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

28.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Toptancı Hal Derneğine yönelik bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6178) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

29.-      Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı Hazine arazilerinin tasarrufuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6179) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2008)

30.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, engellilere verilen akülü tekerlekli sandalyelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6180) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

31.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6181) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

32.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6182) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

33.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’ya Fen Lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6183) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

34.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ve eğitimdeki teftiş sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6184) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

35.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bazı üniversitelerde öğrencilere ayrımcılık, baskı ve şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6185) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

36.-      Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, aşı üretimi ve ithalatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6186) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2008)

37.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, IMF ile yapılacak anlaşmaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/6187) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

38.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve bir sığınağın desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/6188) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2008)

39.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin,  Fransa’daki bir toplantıya ülkemizin davet edilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6189) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

40.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kuru üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6190) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)

41.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, İş Bankası promosyonunun personele ödenmeyen kısmına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6191) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2008)