Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  4

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Ekim 2008 Çarşamba

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1-Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, (4/C) olarak bilinen geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/266) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 11.8.2008)

2-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, Pekin Olimpiyatlarında alınan sonuçların nedenlerinin araştırılarak spor politikasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/267) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 20.8.2008)

 

 

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, merkeze alınan bir valiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3966)

2.-    Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, bazı telefon kuruluşlarının abonelerinden vatandaşlık numaralarını mesaj yolu ile istemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3970)

3.-    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3972)

4.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3987)

5.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3988)

6.-    Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bir kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürüyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3989)

7.-    Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’daki bazı belediyelerin borçlarına ve bazı harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3990)

8.-    İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, TÜKODER Beykoz Şube Başkanlığının kira sözleşmesinin feshine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3991)

9.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karakoçan Kaymakamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3992)

10.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Karakoçan Kaymakamının bir ifadesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3993)

11.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin İl Özel İdaresinin projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3994)

12.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4007)

13.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bozyazı Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4010)

14.-      Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun, Kayseri’deki hızlı tren çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4015)

15.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli Kumkuyu Havaalanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4018)

16.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, TRT haberlerinde tarafsızlığın gözetilmediği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4023)

17.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırıkkale’deki içme ve sulama suyu projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4047)

18.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4048)

19.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4049)

20.-      Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Manisa’daki sağlık personeli planlamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4071)

21.-      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir hastanenin boş kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4072)

22.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Dursunbey Devlet Hastanesinin kapasitesine ve eksik kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4073)

23.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4075)

24.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, kot taşlamanın işçilerde oluşturduğu sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4076)

25.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta bağlantılı tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4089)

26.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4090)

27.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Abhazya’ya uygulanan ambargoya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4092)

28.-      Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Kosova’ya büyükelçi atanmamasına ve Kosova’daki soydaşların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4097)

29.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul-Bursa Ro-Ro hattı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4099)

30.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bir cami derneğinin yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4110)

31.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4111)

32.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi yönetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4116)

33.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Yalvaç İlçesindeki ve köylerdeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4117)

34.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Şarkikaraağaç İlçesindeki ve köylerdeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4118)

35.-      Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Kumluca Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4119)

36.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, bir havayolu şirketinin denetim raporlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4132)

37.-      Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki bazı haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4138)

38.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Suudi Arabistan’a tarım arazisi satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4141)

39.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının İzmir’in şebeke suyuyla ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4146)

40.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Gazi Üniversitesi arazilerinin ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4148)

41.-      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, akaryakıt kaçakçılığı konusundaki Meclis Araştırması Komisyonu raporundaki bulgu ve önerilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4151)

42.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4168)

43.-      Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, dini özgürlüklerle ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4172)

44.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, dini özgürlüklerle ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4173)

45.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4174)

46.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, İstanbul’daki bir alanın imar durumundaki değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4175)

47.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, araçlı koruma verilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4176)

48.-      Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Taksim Metro İstasyonundaki bir sergiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4178)

49.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir köydeki sivrisinek sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4182)

50.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4184)

51.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, keneden bulaşan hastalıkla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4194)

52.-      İstanbul Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, bir hastane müdürü atamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4196)

53.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Ankara’da Kızılırmak’tan getirilen suyun kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4198)

54.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, bir köprü yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4211)

55.-      Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Bursa çevre yolu projesine ve bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4212)

56.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4213)