Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  39

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Aralık 2008 Pazartesi

 

 

Tasarılar

 

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/660) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2008)

2.- Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/661) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2008)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/662) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2008)

 

 

Teklifler

 

            1.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/356) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2008)

            2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 2 Milletvekilinin; Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Silinmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/357) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2008)

            3.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/358) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2008)

            4.- Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt’un; Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/359) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2008)

            5.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın; 2809 Sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/360) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2008)

            6.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin; Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/361) (İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2008)

            7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; Kars İli Susuz İlçesinin Adının Cilavuz Olarak Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/362) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2008)

            8.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 10 Milletvekilinin; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa Geçici Madde Eklenmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/363) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2008)

            9.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesi ile  İlgili Kanun Teklifi (2/364) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2008)

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/1118) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

2.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

4.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, imar planında cem evlerine yer verilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

5.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, otomotiv sektöründeki daralmaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

6.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

7.-   Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, üreticilerin kredi sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

8.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

9.-   Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

10.-     Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’ın, ÇATAK kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

11.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, bazı KİT personelinin ücretini düşüren bir Tebliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

12.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

13.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, emeklilerin maaşlarında intibak düzenlemesi yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

14.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

15.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, hidroelektrik enerji potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

16.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Bulgaristan’daki tartışmalı bir intihar olayına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

17.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, hipermarketlere yönelik tasarı taslağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde yapılan golf sahalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6002) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

2.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İmralı’da başka hükümlülerin kalabilmesi için yapılacak inşaata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6003) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

3.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6004) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

4.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Kestel TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6005) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

5.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, MİT ile ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6006) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

6.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, süt üretimi ve tüketiminin teşvikine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6007) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

7.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, seçmen sayılarına ve AGİT’ten gözlemci istenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6008) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

8.-   Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, TOKİ’nin Diyarbakır’daki faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6009) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

9.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, akredite edilmeyen gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6010) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

10.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, MİT’le ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6011) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

11.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün seçmen sayısındaki artışa ve seçimlerin güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6012) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

12.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, kayıt dışı istihdama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6013) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

13.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir sınır kapısına x-ray cihazı alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6014) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

14.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, İstanbul-Hadımköy’deki arsa spekülasyonu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6015) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

15.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Arnavutköy TOKİ konutlarındaki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6016) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

16.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanı ile bir evde görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6017) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

17.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, okullaşma durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

18.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Ulusa Sesleniş konuşmasındaki bir ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6019) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

19.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Gümrük Müsteşarının Cenevre’de katıldığı bir toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6020) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

20.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, kamudaki zorunlu özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

21.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yerli malının kullanılmasına yönelik genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6022) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

22.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Mardin’de bir kuyuda bulunan ceset kemiklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6023) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

23.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’da TOKİ’den ihale alan firmaların borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6024) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

24.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, MKE’nin bir taşınmaz ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6025) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

25.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Karaağaç Bektaşi Dergahının korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6026) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/12/2008)

26.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir’de verilen bir yapılaşma iznine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6027) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

27.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köprünün onarımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6028) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2008)

28.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileriyle ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6029) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2008)

29.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dosyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6030) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2008)

30.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Adana Karataş Kadın Kapalı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6031) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

31.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, İmralı Cezaevine başka hükümlülerin nakline ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6032) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

32.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, F tipi cezaevlerinde bir genelgenin uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6033) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

33.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir gazetede çıkan açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6034) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

34.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, zaman aşımına uğrayan bir yargılamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6035) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

35.-     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da yedieminde bulunduğu halde batan gemilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6036) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

36.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Türk Ceza Kanununun bazı maddelerine göre hakkında dava açılan 18 yaşından küçüklere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6037) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

37.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, İskenderun Belediyesinin afişlerindeki bir ifadeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6038) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

38.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, AİHM’de Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6039) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

39.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, etkin pişmanlık düzenlemesinden yararlananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6040) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

40.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, karşılıksız çek davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6041) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

41.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı yönetmeliklerin çıkarılmasındaki yetki aşımı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6042) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

42.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün GAP kapsamındaki İl Özel İdarelerine yönelik işlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6043) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

43.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır Araştırma Hastanesinin etrafındaki arazilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6044) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

44.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, deprem ve diğer afetlere yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6045) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

45.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6046) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

46.-     İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, toplu işten çıkarmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6047) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

47.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, kamudaki zorunlu özürlü istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6048) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

48.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, KEY ödemelerinde itiraz süresinin uzatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6049) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

49.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, prim ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6050) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

50.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, SGK’nın Kütahya teşkilatındaki yetersizliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6051) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

51.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6052) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

52.-     Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Çaykur’daki yetkili sendikaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6053) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

53.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin Orman Bölge Müdürlüğündeki bazı personel işlemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6054) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

54.-     Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik Belediyesinin ormana zarar verdiği iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6055) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

55.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6056) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

56.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bir gölet projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6057) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

57.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Babaeski ilçesi içme suyuna arsenik karıştığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6058) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

58.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Orman Genel Müdürlüğündeki atamalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6059) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

59.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, ağaçlandırma programına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6060) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir gölet projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6061) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

61.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Aktütün saldırısıyla ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/6062) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

62.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, terör hakkında yaptığı bazı açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/6063) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

63.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, kalkınma ajanslarının kuruluşuna ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6064) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

64.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, SPK’nın denetimlerine ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6065) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

65.-     Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Halk Bankasının verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6066) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

66.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, büyükşehir belediyelerinin Hazine garantili dış kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/6067) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

67.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’taki tekstil fabrikalarına enerji desteği ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/6068) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

68.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TRT’de bazı kadroların iptal edilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6069) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

69.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TRT Genel Müdürlüğündeki bazı danışmanlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6070) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

70.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, TRT’de program sunan bir kişiye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6071) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

71.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Başbakan Ulusa Sesleniş programındaki bazı açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6072) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

72.-     Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, AB’nin sınır ötesi işbirliği programı çerçevesinde Trakya’da yürüttüğü projeye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6073) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

73.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İncirlik Üssünün tutuklu taşımada kullanıldığı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6074) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, maden ve taşocaklarının denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6075) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

75.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TEK’in, yeniden yapılandırılmasının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6076) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

76.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, buhar sağlamada doğalgazdan kömüre geçen fabrikalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6077) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

77.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir fabrikanın doğalgazının borcundan dolayı kesilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6078) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

78.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Nabucca Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6079) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

79.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, BOTAŞ’ın OSB’lerden teminat mektubu istemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6080) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2008)

80.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Nabucco Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6081) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2008)

81.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Bilecik Belediye Başkanının bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6082) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

82.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmangazi İlçesindeki bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6083) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

83.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmangazi İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6084) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

84.-     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Kadıköy iskelesinin batmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6085) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

85.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da ölüm ve yaralanmaya yol açan bir patlamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6086) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

86.-     Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik İl merkezinden geçen Devlet karayolundaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6087) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

87.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Ottowa Antlaşmasının yükümlülüklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6088) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

88.-     Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, 5233 sayılı Kanunun uygulamasına ve Diyarbakır’daki başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6089) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

89.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Ardahan’da DTP konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6090) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

90.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’da toplu taşımacılıktaki bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6091) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

91.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, ABD’de bulunan bir Emniyet Teşkilatı görevlisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6092) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

92.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey Belediyelerinin imar taahhütleri içeren protokollerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6093) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

93.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da yardım kömürü dağıtımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6094) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

94.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir belediyenin imar planı yapımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6095) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

95.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, İskenderun Belediyesinin afişlerindeki bir ifadeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6096) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

96.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Aliağa’da kurulması düşünülen termik santralle ilgili yazı ve görüşlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6097) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

97.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki yerel yöneticiler hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6098) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

98.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova İlçesi sınırları içinde kalan mallara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6099) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

99.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, polis kıyafet ve malzemelerinin başkalarınca kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6100) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2008)

100.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Tekel Müzesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6101) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

101.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Niğde ilindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6102) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

102.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, bir KDV Genel Tebliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6103) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

103.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Edirne’nin Lalapaşa İlçesinin kuraklık kararnamesi kapsamına alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6104) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

104.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, dahilde alınan KDV’ye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6105) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

105.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, ithalde alınan KDV’ye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6106) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

106.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bir okuldaki Türk Büyükleri köşesinde asılı bir resme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6107) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

107.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, bir ilköğretim okuluna yapılan müdür atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6108) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

108.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bir tarih öğretmeninin dağıttığı ders notlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6109) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

109.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir’deki yükseköğretim yurdu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6110) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

110.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6111) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

111.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6112) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

112.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6113) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

113.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Van doğumlu veya Van’da görev yapmış okul müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6114) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

114.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, iki öğretmenin rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6115) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

115.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak’ta işitme engelliler için yapılacak liseye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6116) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

116.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, müzmin hastalıklar için sağlık ocağından sevk alınacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6117) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

117.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Beyhekim sağlık kampüsüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6118) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

118.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sağlık kurum ve kuruluşlarının deprem dayanıklılık analizlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6119) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

119.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir hastanedeki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6120) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

120.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, tutuklanan Van İl Sağlık Müdür Yardımcısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6121) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

121.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6122) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

122.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki bazı hastane binalarının değerlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6123) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

123.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, sanayicilerin krize yönelik önerilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6124) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

124.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, personele banka promasyonu ödemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6125) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

125.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki esnafın durumuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6126) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

126.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, belediye iştiraki şirketlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6127) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2008)

127.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, gırgır ile su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6128) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

128.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, üreticilerin kredilendirilmesinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6129) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

129.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Türk Telekom’un sabit hat ücretine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6130) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

130.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Iğdır Havaalanının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6131) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

131.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Karaköy Vapur İskelesinin batmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6132) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

132.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Karayolları Genel Müdürlüğünün ödediği kamulaştırma bedellerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6133) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

133.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Karaburun ilçesine yönelik bazı çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6134) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2008)

134.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır’a çevre yolu ve sivil havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6135) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

135.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, asfalt çalışmalarına ve Bilecik İl merkezinden geçen karayolundaki trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6136) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

136.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, tren kazalarıyla ilgili prodüksiyon yapımına ve bazı bürokratlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6137) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

137.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/6138) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

138.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Eskişehir’de yapılması planlanan stadyuma ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6139) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

139.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki özürlülere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/6140) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/12/2008)

140.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ABD’nin İncirlik Üssü üzerinden Guantanamo’ya esir naklettiği haberlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6141) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/12/2008)

141.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6142) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

142.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6143) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

143.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6144) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

144.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6145) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2008)

145.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir yayındaki muta nikahıyla ilgili bilgiye ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6146) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2008)

146.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, TBMM'de çalışan sözleşmeli ve geçici personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6147) (Başkanlığa geliş tarihi: 13,11,2008)

147.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, siyasi parti grup danışmanlarının özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6148) (Başkanlığa geliş tarihi: 24,11,2008)

148.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bazı kurumlara sınavsız personel alındığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6149) Başkanlığa geliş tarihi: 4/12/2008)

149.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6150) (başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2008)