Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                    No:  38

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Aralık 2008 Cuma

 

 

 

Teklif

 

1.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 20 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/355) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2008)

        

 

Tezkere

 

 

1.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/630) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2008)