Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                    No:  37

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Aralık 2008 Perşembe

 

Rapor

1.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 18.12.2008) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.            Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, bazı esnafın saldırıya uğramasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5128)                                   

2.            İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasında gizlilik ilkesinin ihlaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5130)                                    

3.            Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, gıda bankacılığı yürüten dernek ve vakıflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5133)                                   

4.            İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasında basına bilgi sızdırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5136)                                   

5.            Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı yolsuzluk dosyalarıyla ilgili işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5137)                                   

6.            Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, SPK’nın bir denetleme raporunu işleme almamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5153)                                   

7.            İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Almanya’daki bir dernekle ilgili davada yardım talebinin karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5156)                                   

8.            Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Sarıkamış ilçesindeki bazı köylerin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5157)                                   

9.            Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5158)                                   

10.        İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, terörle mücadelede yasa değişikliği taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5159)                                   

11.        İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Almanya’daki bir dernekle ilgili soruşturmaya yardım edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5162)                                   

12.        İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’daki başıboş hayvanlara yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5163)                                   

13.        Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Susuz İlçesindeki bazı köylerin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5165)                                   

14.        İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Zeytinburnu’ndaki patlamanın soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5166)                                   

15.        Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Başkale’de yaşanan sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5168)                                   

16.        İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki bir yeşil alana yönelik olarak TOKİ’nin imar planı hazırlattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5169)                                   

17.        Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, belediyelerin imar planı değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5170)                                   

18.        İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Silivri Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5171)                                    

19.        İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul’un bir mahallesindeki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5178)                                   

20.        İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, öğretmen atamalarına ve yönetim kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5179)                                   

21.        İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir hastanedeki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5181)                                   

22.        İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, hastanelerdeki enfeksiyon kaynaklı ölümlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5182)                                   

23.        Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, hastanelerdeki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5183)                                   

24.        Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Kuşadası’ndaki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5184)                                   

25.        İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, hastanelerdeki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5185)                                   

26.        Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Denizcilik Müsteşarlığındaki görevlendirmelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5188)                                   

27.        Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, nükleer atık yönetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5191)                                   

28.        Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, illerin kurtuluş günlerinde okulların tatil edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5193)                                   

29.        Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türkiye Kömür İşletmelerinin görev zararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5195)                                   

30.        Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerin verdiği öğrenci burslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5196)                                   

31.        Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bandırma’da batan arabalı vapura ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5199)                                   

32.        Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Amasya ilindeki hidroelektrik santrallere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5202)                                   

33.        Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, artan sağlık giderlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5214)                                   

34.        Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, yeni kanunla birlikte sağlık yardımı hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5215)                                    

35.        Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, tasarruflu ampul dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5222)                                   

36.        Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5223)                                   

37.        Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, kurulması planlanan nükleer santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5224)                                   

38.        Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, BOTAŞ’ın kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5225)                                    

39.        Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’de kiraya verilen öğrenci yurduna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5226)                                   

40.        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İGDAŞ’la ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5229)                                   

41.        Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Yozgat-Sorgun’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5231)                                   

42.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5232)                                   

43.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5233)                                   

44.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5234)                                   

45.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5235)                                   

46.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5241)                                   

47.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Konya Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5242)                                   

48.        Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Akyaka ilçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5243)                                   

49.        Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Arpaçay ilçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5246)                                   

50.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5249)                                    

51.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5250)                                   

52.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5255)                                   

53.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5256)                                   

54.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5258)                                    

55.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Konya Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5259)                                   

56.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5260)                                   

57.        İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Çeşme ilçesindeki otel ve sahil sitelerinin ecrimisil ücretlerinin artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5263)                                   

58.        Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ilköğretim okullarında satılan bir şiir kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5270)                                   

59.        Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir okul müdürü ve öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5276)                                   

60.        İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Marmaray Projesinin güzergahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5286)                                   

61.        Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, sicil affına rağmen esnafa kredi başvurusunda sorun yaşatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5296)                                   

62.        Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5302)                                   

63.        Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bedelsiz sağlık hizmeti alabileceklerle ilgili uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5303)                                   

64.        Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köyün iç yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5305)                                   

65.        İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, uyuşturucu maddelerin ülkemiz üzerinden geçişine ve uyuşturucu anketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5307)                                    

66.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Adana İl Özel İdaresine yönelik işlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5312)                                   

67.        İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Tuzla’daki bir arazinin aplikasyon krokisine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5313)                                   

68.        Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, enerjideki fiyatlandırmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5327)                                   

69.        Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak olan tasarruflu ampüllere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5328)                                   

70.        Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van Emniyet Müdürlüğündeki bir işkence iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5329)                                   

71.        İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İETT arazisi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5330)                                   

72.        İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İSKİ ana borusundan kaçak su alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5331)                                   

73.        İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Beykoz Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5333)                                   

74.        Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Sarıkamış’a bağlı köylerin yol sorunlarına ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5334)                                   

75.        Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, belediyelerin yaptığı bazı ödemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5335)                                   

76.        Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Deniz Feneri Derneğinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5336)                                    

77.        Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kağızman’a bağlı köylerin yol sorunlarına ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5337)                                   

78.        Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köy yolundaki genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5338)                                   

79.        Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İznik bağlantılı bazı yollardaki iyileştirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5339)                                   

80.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5340)                                   

81.        Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bürokratlara görevlendirilen korumalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5341)                                   

82.        Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman Öğretmenevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5346)                                   

83.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir okul müdürü hakkındaki soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5347)                                   

84.        Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’taki kapalı okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5348)                                   

85.        Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kapatılması düşünülen bir devlet hastanesine onarım yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5349)                                   

86.        İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir başhekim hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5350)                                   

87.        Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, havaalanlarındaki sağlık hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5355)                                   

88.        Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, küresel mali krize karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5359)                                   

89.        İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5361)                                   

90.        Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, TMO’nun Fiskobirliğe fındık satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5363)                                   

91.        Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, göçmen ve mültecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5367)                                    

92.        Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, belli kesimlere doğalgaz ve elektrik yardımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5387)                                   

93.        Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin-Elbistan Termik Santraline Sivas’tan kömür getirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5388)                                   

94.        Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, kayıp ve kaçak elektriğe ve bir TEDAŞ görevlisinin öldürülmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5389)                                   

95.        Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, kömür dağıtımının Türkiye Kömür İşletmelerinin mali durumuna etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5390)                                   

96.        Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, petrol fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5391)    

97.        Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Selim İlçesindeki bazı köylerin yol sorunlarına ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5392)                              

98.        İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kadınlara yönelik şiddete ve sığınma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5393)                                   

99.        Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5394)                                   

100.    İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, İstanbul’daki bir caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5395)                                   

101.    Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, geçici ve gönüllü köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5396)                                   

102.    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı toplumsal olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5397)                                   

103.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli İl Özel İdaresine hibe edildiği belirtilen makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5398)                                   

104.    Balıkesir Milletvekili Ergun Aydoğan’ın, belediyelerin denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5399)                                   

105.    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan İlçesindeki bir arsanın imar durumundaki değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5400)                                   

106.    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Van’da Özbek mültecilerin sınır dışı edilmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5402)                                    

107.    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görevlendirilecek Özel Harekat Birimleri personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5403)                                   

108.    Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Susuz ilçesindeki bazı köylerin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5404)                                   

109.    Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, engellilerin alt ve üst geçitlerden daha rahat yararlanmalarını sağlayacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5405)                                   

110.    Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5406)                                   

111.    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, araç kundaklama olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5407)                                   

112.    Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Halkbankın Eskişehirspordan kombine bilet aldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5415)                                   

113.    Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Mustafa Kemal Üniversitesindeki yurt kapasitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5417)                                   

114.    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki bir yöneticiye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5418)                                   

115.    Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, okullara tasarruflu ampul alımı ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5419)                                   

116.    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5420)                                   

117.    Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Yurt-Kur’a bağlı öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5421)                                   

118.    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerindeki yurt sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5422)                                    

119.    Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Bodrum Devlet Hastanesindeki basınç odasının çalışmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5423)                                   

120.    İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir soruşturmada göz altına alınan bürokrata ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5424)                                   

121.    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerindeki doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5425)                                   

122.    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Kemalpaşa’da kuraklıktan etkilenen kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5427)                                    

123.    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki domates ve soğan üreticilerinin sıkıntılarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5428)                                   

124.    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, gübre ve ilaç maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5429)                                   

125.    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındık ekim alanlarına yönelik bir projeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5430)                                   

126.    Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Trabzon-Sohum arasında gemi ve uçak seferlerinin başlatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5431)                                   

127.    Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, teknelerin Türk Bayrağı taşımasının teşvikine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5433)                                   

128.    Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bir karayolundaki kontrol istasyonu kantarının bozuk olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5434)                                   

129.    Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Aydın-Muğla karayolunun bir bölümündeki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5435)                                   

130.    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Pazar-Zile yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5437)                                   

131.    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir konuşmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5438)                                   

132.    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, küresel mali krize ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5439)                                   

133.    Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Erzurum-Trabzon yolunun bölünmüş yol yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5441)                                   

134.                     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, 57 nci Hükümet dönemindeki ekonomik göstergelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5445)                                   

135.                     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Halkevleri Derneğinin kamu yararına dernek statüsünün kaldırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5447)                                   

136.    Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Ankara’ya Kesikköprü Barajından getirilen suyun maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5448)                                   

137.    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2007 yılı ÜFE ve TÜFE artış oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5459)                                    

138.    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2002 yılı ÜFE ve TÜFE artış oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5460)                                    

139.    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2002 yılı milli gelir miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5461)                                    

140.    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, cari açığın azaltılmasına yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5462)                                     

141.    Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Gemlik’te kurulması planlanan termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5465)                                   

142.    Amasya Milletvekili Hüseyn Ünsal’ın, BOTAŞ’ın yargılanan bürokratlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5466)                                   

143.    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Afşin-Elbistan Termik Santrallerine Sivas-Kangal’dan kömür getirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5467)                                   

144.    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Afşin-Elbistan Termik Santrallerine eleman alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5468)                                   

145.    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Halkevlerinin kapatılmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5469)                                   

146.    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Van Emniyet Müdürlüğüne banka promosyon gelirinden alınan araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5470)                                    

147.    İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bir danışmanlık görevi yapıp yapmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5473)                                   

148.    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesindeki bazı kadrolara ve kurulan şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5477)                                   

149.    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesindeki bazı kadrolara ve kurulan şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5478)                                   

150.    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Adana Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5480)                                   

151.    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5481)                                   

152.    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5483)                                    

153.    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5484)                                    

154.    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5485)                                    

155.    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5486)                                    

156.    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5488)                                   

157.    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Samsun Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5490)                                   

158.    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Frankfurt Kitap Fuarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5497)                                   

159.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinin kirlettiği bir dereye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5498)                                   

160.    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, bir uçak kazasının inceleme raporuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5500)                                   

161.    Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, çiftçilerin desteklenmesine ve gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5502)                                  

162.    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, insansız hava uçakları alımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5503)