Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                    No:  36

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Aralık 2008 Çarşamba

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmaya Yazılı Soru Önergeleri

 

1.      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir köprü yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4156)

2.      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4750)                                     

3.      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir firmanın aldığı kamu ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4753)                                     

4.      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yerel yönetimlerin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4757)                                     

5.      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, rüşvet dağıttığı iddia edilen bir firma temsilcisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4758)                                      

6.      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Çukurova ve Kepez Elektrik hissedarlarının mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 7/4761)                                      

7.      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, yargılanan bir belediye başkanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4765)                                     

8.                  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir Milletvekili hakkındaki iş takipçiliği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4776)                                       

9.                  Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, imarsız arazide yapılan bir fabrikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4777)                                     

10.              İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, İran Cumhurbaşkanının Türkiye ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4779)                                     

11.              Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, araç muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluğa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4782)                                       

12.              İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Tuzla tersanelerindeki işçi ölümleri ile bir hastanedeki bebek ölümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4788)                                     

13.              İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, kanser vakalarına ve kentlerin şebeke sularının kalitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4789)                                     

14.              Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, PTT Hizan şubesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4795)                                     

15.              Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Lice’nin bir köyüne güvenlik görevlilerince ateş açıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4798)                                      

16.              İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, askeri gemilerin boğazlardan geçişlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4799)                                     

17.              Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, askeri arşivlerdeki kişisel bilgilerin güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4800)                                     

18.              Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Zonguldak-Kilimli’de meydana gelen bir göçük olayına ve kaçak maden ocaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4803)                                     

19.              İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’in su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4804)                                      

20.              Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Eskişehir’de TOKİ konutlarındaki bir okula verilen isme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4806)                                                         

21.              Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinden elektrik alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4841)                                     

22.              Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Tufanbeyli İlçesinde kurulacak termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4842)                                     

23.               Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, doğalgaz alım satım sözleşmesi devir ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4843)                                     

24.              Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, EPDK’da göreve başlatılan bir avukata ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4844)                                     

25.              Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Beypazarı-Karaşar Belediyesinin mali yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4845)                                     

26.              İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir festivaldeki bölücü propaganda iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4846)                                      

27.              İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Aliağa-Nemrut Limanı arasındaki yolun trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4847)                                     

28.              Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bazı resmi birimlerin fişleme yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4848)                                     

29.              Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, KÖYDES Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4849)                                     

30.              Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, büyükşehir ve il belediyelerinin vergi borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4850)                                     

31.              Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin büyükşehir beledilerinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4851)                                     

32.              İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Silivri’de cezaevi kanalizasyonundan etkilenen Kula Deresine ve sahil bölgesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4852)                                     

33.              Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir gölet ve sulama projesindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4853)                                      

34.              İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, polislerin mesleki rehabilitasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4854)                                     

35.              İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in Tuzla’daki bir arazinin imar durumunda yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4855)                                     

36.              Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör zararlarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4856)                                     

37.              Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’da mülkiyeti SHÇEK’den Meram Belediyesine geçen taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4857)                                      

38.              İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir yazısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4858)                                     

39.              Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, bir belediyenin parklara vermek istediği isimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4859)                                     

40.              Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Cide ilçesindeki bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4860)                                     

41.              Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin arsa tahsislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4861)                                      

42.              İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Emniyet Teşkilatında çalışan teknisyen yardımcılarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4865)                                      

43.              Kayseri Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki özürlü çocukların eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4876)                                     

44.              Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, ortaöğretimin dört yıla çıkarılmasıyla oluşan derslik yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4880)                                     

45.              Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4882)                                      

46.              İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, düzenlenen sınavlara girenlerin kıyafetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4883)                                     

47.              Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, EĞİTEK’e bağlı okullara yönetic atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4885)                                     

48.              İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir hastanede meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4889)                                      

49.              İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bir hastanede meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4890)                                     

50.              Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, bir hastanede meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4891)                                     

51.              Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bebek ölümlerine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4892)                                      

52.              İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Silivri Cezaevi kanalizasyonunun doğurduğu çere sağlığı riskine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4893)                                     

53.              İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir hastanede meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4895)                                     

54.              Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesindeki eksikliklere ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4899)                                     

55.              Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4900)                                     

56.              İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, araç muayene istasyonlarındaki ücretlendirmeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4916)                                     

57.              Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, hızlı tren projesinin 2. etabına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4920)                                     

58.              Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Gökçeada’da inşa edilen havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4923)                                     

59.              Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, araç muayenelerinde yapılan bir uygulamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4924)                                     

60.              İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, Kıbrıs ile ilgili kapsamlı müzakerelere yönelik açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4929)                                     

61.  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının karıştığı bir trafik kazasıyla ilgili bilgilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4930)                                               

62.  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, kredi kartı kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4936)                                     

63.  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’deki bir sahanın imar değişiklikle ilgili haberlere yönelik konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4942)                                      

64.  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Almanya’daki bir dernekle ilgili dava çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4947)                                     

65.  Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Adana-Ceyhan’da rafineri kurma konusundaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4948)                                      

66.  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün ulusalcılık değerlendirmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4949)                                     

67.  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kur’an kurslarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4951)                                     

68.  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, kamuya yararlı ve izinsiz yardım toplayan dernekler ile bir derneğin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4952)                                      

69.  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Ankara’nın şebeke suyuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4953)                                     

70.  Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde kadına yönelik şiddet önleme biriminin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4957)                                     

71.  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, usulsüz taksicilik hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4958)                                     

72.  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ’a borcuyla ilgili konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4964)                                      

73.  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir korunun kiraya verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4965)                                      

74.  İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, terörle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4968)                                                                  

75.  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Urla-Çeşme bölgesinde verilen taşocağı ve maden ruhsatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4978)                                                  

76.  İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, Kemalpaşa’da verilen kalker işletmeciliği iznine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4981)                                     

77.  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, SPK’nın bir medya kuruluşunu denetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Erken) yazılı soru önergesi (7/5013)                                     

78.  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, doğalgaz ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5018)                                     

79.  Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bir yönetmeliğe ve elektrikteki fiyatlandırmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5019)                                     

80.  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, petrol arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5020)                                     

81.  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Marmaris’te verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5021)                                     

82.  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Zeytinburnu Belediyesinin bir sanayi sitesine yönelik uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5022)                                     

83.  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da şehir içi ulaşımda başlatılan akıllı kart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5023)                                     

84.  Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, kamudaki özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartı yenilemeye tabi tutulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5024)                                      

85.  Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, özel güvenlik görevlilerinin ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5025)                                     

86.  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İGDAŞ’ın taşeron firmalara ihale ettiği işlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5026)                                     

87.  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İSKİ’nin sözleşmesi yapılan ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5027)                                     

88.   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’nın şebeke suyuna ve tankerlerle yapılan sulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5028)                                     

89.  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Çayının ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5029)                                     

90.  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki bir şube müdürüne yönelik uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5030)                                     

91.  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, belediyelerin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5032)                                     

92.  Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, bir derneğin iftar davetine katılan bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5033)                                     

93.  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, şebeke suyundaki arsenik oranı yüksek olan illere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5034)                                     

94.  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri personeline maaş karşılığı banka getirisi ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5036)                                     

95.  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Kadıköy Belediyesi yönetimine açılan bir davaya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imar değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5039)                                     

96.  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bayrampaşa Belediyesinin bir projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5040)                                      

97.  İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Eskişehir’de yapı denetim firması ortağı Belediye Meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5041)                                     

98.  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yargılanan ve görevden alınan bazı belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5042)                                     

99.  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, yurt dışındaki bir derneğin aynı adlı bir dernekle ilişkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5043)                                     

100.          Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Başbakanın gazete sahiplerini ve gazetecileri dinlettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5044)                                      

101.          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Merkeze bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5045)                                     

102.          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Almanya’daki bir davaya bilgi ve belge gönderilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5046)                                     

103.          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Bayrampaşa’da yıkım kararı alınan yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5047)                                     

104.          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Boğaz’da bulunan kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5048)                                     

105.          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, İzmir-Aliağa Kaymakamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5049)                                     

106.          İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Başbakanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5050)                                     

107.          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Akyaka ilçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5051)                                     

108.          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Arpaçay ilçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5052)                                      

109.          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Fethullah Gülen’i ziyaret eden kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5053)                                     

110.          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kağızman ilçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5055)                                     

111.          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Digor ilçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5056)                                     

112.          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Sarıkamış’ta turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5059)                                     

113.          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Susuz Köy Enstitüsü binalarının üniversite bünyesinde değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5067)                                     

114.          Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, açık ilköğretim ve lise sınavlarına başörtüsüyle giren öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5068)                                     

115.          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, meslek okullarının güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5069)                                      

116.          İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bazı yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5072)                                     

117.          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır’daki okul ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5073)                                     

118.          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5074)                                     

119.          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, okulların isim hakkının satılması uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5077)                                      

120.          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir ders kitabında verilen bilgiye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5078)                                     

121.          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir yatılı bölge okulunun açılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5079)                                     

122.          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü ve bir lise müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5081)                                     

123.          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram’daki bir alanın değerlendirilmesine yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5082)                                      

124.          İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, eğitim yönetimi ile ilgili bazı konulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5083)                                     

125.          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün kiralama yoluyla binek aracı temin etmesine ve İl Sağlık Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5084)                                     

126.          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Gülnar ilçesindeki sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5085)                                     

127.               Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Terme ilçesindeki uzman hekim açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5086)                                      

128.          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ın şebeke suyundaki arsenik durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5087)                                     

129.          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, başhekimlik görevlerinde bulunan bir uzman doktor hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5088)                                     

130.          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, silikozis hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5089)                                     

131.          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’ın şebeke suyunun kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5093)                                     

132.          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, sezeryanla doğum oranları konusundaki yönergeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5094)                                     

133.          Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, ruhsatsız çalışan bir zayıflama merkezine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5095)                                     

134.          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars uçak seferlerine ve Gümrük Müdürlüğü açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5102)                                     

135.          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Marmaray Projesinin güzergahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5104)                                     

136.          Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Ankara-Esenboğa Havaalanındaki bazı bilboardlardaki ifadeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5106)                                     

137.          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir hava limanındaki tanıtıcı afişte yer alan ifadeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5107)                                      

138.          Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, posta dağıtım hizmetindeki aksaklık iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5111)                                     

139.          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Bandırmada batan RO-RO gemisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5112)                                     

140.          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5113)                                      

141.          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’de meydana gelen bazı olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5116)