Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  35

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Aralık 2008 Pazartesi

 

 

Tezkereler

 

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/618) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

            2.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/619) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

            3.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/620) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

            4.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/621) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

            5.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/622) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

            6.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/623) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

            7.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/624) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

            8.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/625) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

            9.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/626) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

            10.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/627) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

            11.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/628) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

            12.- Yalova Milletvekili İlhan Evcin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/629) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:4.12.2008)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Batman’daki su sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1090) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

2.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

3.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, kadın istihdamına yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1092) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

4.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da kilim dokumacılığının canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

5.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te tarımın geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

6.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

7.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

8.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

9.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

10.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

11.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa-Reşadiye yolunun bölünmüş yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

12.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk Telekom personelinin diğer kurumlara nakline ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1101) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

13.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara-Samsun arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

14.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa-Amasya arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

15.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

16.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuyruğuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1105) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

17.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki OSB’lerin çevre denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

18.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’daki OSB’lerde çevre birimi kurulmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

19.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

20.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

21.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, imalat sanayine yönelik tedbirlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

22.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

23.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tekstil sanayinin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

24.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

25.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, şoför ve nakliyecilerden istenen belgelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

26.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, hazır kıyma satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

27.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, bir baraj projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

28.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5888) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

2.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, işsizliğe yönelik önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5889) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

3.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5890) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

4.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir TOKİ projesindeki yüklenici firmanın yükümlülüklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5891) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

5.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık akreditasyonu verilen ve iptal edilen gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5892) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

6.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, okulların su ve elektriklerinin kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5893) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

7.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul’da muhtaçlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5894) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

8.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’de sunucu ve yorumculara ödenen ücretler ile yayın alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5895) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

9.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kriz sonucu artan işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5896) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

10.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Yüksek Denetleme Kurulunun TRT raporundaki bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5897) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

11.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT’nin program, film ve dizi alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5898) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

12.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Roj Tv’nin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5899) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

13.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Vakıfbank’a ait bir tesisin tadilatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5900) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

14.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, doğalgaz zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5901) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

15.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, ödenek üstü harcamalara ve menkul varlıklar hesabına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5902) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

16.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman ve GAP Bölgesindeki işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5903) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

17.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Kızılay Çapa Kan Merkezinde işten çıkarılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5904) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

18.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Aile Şurasında yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5905) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

19.-     Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Abdullah Öcalan’ın cezaevindeki durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5906) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

20.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adli Tıp Kurumunun bir raporuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5907) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

21.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu Adliyesindeki bazı sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5908) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

22.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir termik santralin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5909) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

23.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Karaburun İlçesine su sağlayacak gölete ve sahildeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5910) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

24.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, bir HES inşasındaki çevre güvenliği sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5911) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

25.-     Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, İskenderun Körfezindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5912) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

26.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, reel sektörün kredilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5913) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

27.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, banka borcu nedeniyle icra tekibine uğrayanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5914) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

28.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, yabancı iştirakli bankalarca reel sektöre verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5915) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

29.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İMKB’de yabancıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5916) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

30.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/5917) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

31.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Vakıflar Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/5918) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

32.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir termik santralin yol açtığı çevre sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5919) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

33.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, AB’nin bor madeniyle ilgili bir kararına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5920) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

34.-     Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, bazı olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5921) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

35.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’da Büyükşehir Belediyesi ve bazı belediyeler tarafından kurulan şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5922) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

36.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, haklarında inceleme ve soruşturma yapılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5923) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

37.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Teftiş Kurulunun belediye şirket ve işletmelerini denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5924) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

38.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Aliağa Belediyesindeki bir yolsuzluk iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5925) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

39.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Almanya’dan iadesi talep edilen bazı sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5926) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

40.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özelleştirme sonucu nakledilen atıl işçilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5927) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

41.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik krize yönelik tedbirlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5928) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

42.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5929) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

43.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5930) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

44.-     Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, bazı imamların ders vermekle görevlendirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5931) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

45.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesine arsa ve bina temin edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5932) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

46.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel sağlık kuruluşlarındaki işten çıkarmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5933) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

47.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hastalardan alınan katkı payına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5934) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

48.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bir köydeki sağlık ocağının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5935) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

49.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki hastanelerin ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5936) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

50.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki hastanelere atanan başhekimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5937) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

51.-     İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem’in, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5938) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

52.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, yaş sebze ve meyve ihracatındaki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5939) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

53.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, tütüne yapılan desteklemelere ve Alternatif Ürün Projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5940) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

54.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, muz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5941) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

55.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5942) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

56.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çiftçilerin kredilendirilmesine ve buğday desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5943) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

57.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Batman’daki bazı yolların ve bir köprünün yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5944) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

58.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars ilindeki karayolları teşkilatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5945) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

59.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir-Bandırma-Susurluk bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5946) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

60.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, havaalanlarındaki bazı pano ve broşürlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5947) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

61.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir’le ilgili bazı ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5948) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

62.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nilüfer Spor Kompleksinin tamamlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/5949) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

63.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir Müsteşar Yardımcısının sahte belge düzenlediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5950) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

64.-     Mersin Milletvekili Behiç Kılıç’ın, işsizlere ve İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5951) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

65.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5952) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

66.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, sebze ve meyve ticaretindeki bir düzenlemeye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5953) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

67.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, basında yer alan bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5954) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

68.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, engellilerin opera ve tiyatro binalarından daha rahat yararlanmalarını sağlayacak düzenlemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5955) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

69.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, öldürülen bir kadına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5956) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

70.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5957) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

71.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5958) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

72.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Jandarma Teşkilatının idari konumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5959) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

73.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, yargılama izni verilen bir kişi hakkında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5960) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

74.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Bağdat’ta yapılan bir toplantıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5961) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2008)

75.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5962) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

76.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, güvenlik kameralarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5963) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2008)

77.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, güvenlik kameralarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5964) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2008)

78.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5965) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2008)

79.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, enerji zamlarına ve esnafın desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5966) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

80.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, şiddet mağduru kadınlara yönelik çalışmalara ve bir sığınma evine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5967) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

81.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, şehit çocuklarının istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5968) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

82.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, yardım kömürü dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5969) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

83.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, izleme ölçümleriyle ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5970) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

84.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, IMF ile kredi görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5971) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

85.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5972) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

86.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, şiddet mağduru kadınlara yönelik çalışmalara ve bir sığınma evine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5973) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

87.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kadın sığınma evlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5974) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

88.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5975) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

89.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer ve Garp Linyitleri İşletmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5976) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

90.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Karaköy İskelesinin batmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5977) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

91.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, şiddet mağduru kadınlara yönelik çalışmalara ve bir sığınma evine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5978) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

92.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir mahallenin köy statüsüne dönme talebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5979) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

93.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Muş İl Özel İdaresindeki atamalara ve KÖYDES projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5980) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

94.-     Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5981) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

95.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, AK Parti Genel Merkezine atık su bedeli fatura edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5982) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

96.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki hava kalitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5983) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

97.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, özelleştirme sonucu geçici personel statüsüne aktarılan personelin durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5984) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

98.-     Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Bilkent Üniversitesi çalışanlarından kesilen gelir vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5985) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

99.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, öğretmenlerin ve ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5986) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

100.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir okuldaki baskı ve şiddet iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5987) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

101.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeflerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5988) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

102.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5989) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

103.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akademik personelin ve üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5990) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

104.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5991) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

105.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır Devlet Hastanesinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5992) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

106.- Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Mut Devlet Hastanesindeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5993) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

107.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Cansuyu Kredisinden faydalanamayan işletmelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5994) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

108.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de reel sektörün desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5995) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

109.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir askeri helikopterin kullanımıyla ilgili habere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5996) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2008)

110.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Almanya’daki Türk işçileri ekonomik krizden koruyacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5997) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

111.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta yapılması düşünülen cezaevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5998) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

112.- Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, sözleşmeli personelin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/5999) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

113.- Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, bazı aylık bağlama ve emeklilik işlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6000) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2008)

114.- Antalya Milletvekili  Hüsnü Çöllü’nün, TBMM eski başkanlarına araç ve koruma tahsisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6001) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2008)