Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  33

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Aralık 2008 Çarşamba

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın; Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Cezalarının Arttırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/347) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2008)

2.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/348) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2008)

3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/349) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2008)

4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/350) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2008)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın; Sivas Madımak Oteli ve Kebapçı Salonunun “Barış ve Kardeşlik Müzesi” Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/351) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2008)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/352) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2008)

7.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/353) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2008)

8.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 7 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/354) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2008)

 

 

Raporlar

 

1.- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)  2003 Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı: 306) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı: 311) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, petrol fiyatlarındaki düşüşlerin akaryakıt satış fiyatına yansıtılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

2.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1087) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

3.-   Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, havadan müdahale yapılmayan bir orman yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

4.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, bazı gazetecilerin Başbakanlık akreditasyon kartlarının yenilenmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5759) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

2.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bazı Başbakanlık muhabirlerine akreditasyon kartı verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5760) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

3.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, telefon dinleme ve takibine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5761) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

4.-   Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Başbakanlığın bazı gazetecilere yasak getirdiği haberlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5762) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

5.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Türk soylu Yunan uyrukluların çalışma izinlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5763) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

6.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5764) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

7.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5765) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

8.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta kamu tarafından kömür satışı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5766) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

9.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TAEK’in sözleşmeli personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5767) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

10.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Atakule AVM’deki kira artışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5768) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

11.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir arazi satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5769) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

12.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya hafif raylı sistem projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5770) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

13.-     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir baraj projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5771) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

14.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir fabrikanın çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5772) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

15.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, bir baraj projesine yönelik iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5773) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

16.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, küresel mali krize karşı alınacak önlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5774) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

17.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yatırımlara devlet desteğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5775) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

18.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Merkezi İhale ve Finans Kurumunun yazışma diline ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5776) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

19.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir mitinge yönelik açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5777) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

20.-     Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bir mitinge yönelik açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5778) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

21.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, yarım kalan bir camii inşaatına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5779) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

22.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadınların mağdur olduğu bazı sosyal sorunlara yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5780) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

23.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir davanın SHÇEK tarafından takibine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5781) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

24.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, AB Komisyonu ilerleme raporundaki bazı hususlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5782) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

25.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Ermenistan Dışişleri Bakanının bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5783) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

26.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kanalizasyon ve yol onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5784) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

27.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5785) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

28.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5786) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

29.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5787) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

30.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, seçmen kütüklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

31.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bazı sivil toplum kuruluşlarının bir bildirisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5789) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

32.-     Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya’da kent içi ulaşımda kartlı sisteme geçişe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5790) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

33.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, belediyelerin sosyal amaçlı yardımlarına ve KÖYDES harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5791) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

34.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köye yapılması planlanan atık tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5792) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

35.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa şebeke suyunun fiyatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5793) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

36.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orhangazi-Yalova minibüsçülerinin durak sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5794) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

37.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Bilecik Belediye Başkanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5795) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

38.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, polise yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5796) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

39.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, bir mitinge katılanların listesinin istendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5797)(Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

40.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir emniyet müdürünün bir mitinge katılanların listesini istediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5798) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

41.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, polislere demir cop verileceği haberlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5799) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

42.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5800) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya’nın bir mahallesine sulama sistemi kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5801) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmangazi’deki bir köyün sulama projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5802) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmangazi’deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5803) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

46.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Çeşme’de ecrimisil ücretlerinin artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5804) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

47.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5805) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

48.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Çeşme’deki otel ve sitelerden istenen ecrimisile ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5806) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

49.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5807) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

50.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5808) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

51.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hanak ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5809) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

52.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5810) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

53.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5811) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

54.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5812) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

55.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5813) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

56.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5814) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

57.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Kocaeli’deki yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5815) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

58.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, fındık alımına ve ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5816) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

59.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’daki özürlü çocukların özel eğitim ve öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5817) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

60.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, özel hastanelerden hizmet alımındaki bir uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5818) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

61.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, sevk zinciri uygulamasındaki aksaklıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5819) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

62.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orhaneli ilçesine yapılacak hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5820) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

63.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, bir laboratuvarda kan tahlili sonuçlarında yaşanan gecikmeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5821) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

64.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, hava ambulans araçları hizmet alımı ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5822) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

65.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarımsal kredi kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5823) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

66.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5824) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

67.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Ege kıyılarındaki balık çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5825) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

68.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, TMO’nun mısır üreticilerine ödeme yapmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5826) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

69.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Şebinkarahisar yoluna ve bir tünel yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5824) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

70.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Karadeniz sahil yolunun Giresun ili sınırlarındaki sinyalizasyon ve trafik işaretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5828) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

71.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir kışladaki binalara verilen adlara Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5829) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

72.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5830) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

73.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, destek verilen bir filme yaş sınırı getirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5831) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

74.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, sanayi sektörünün desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5832) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008)

75.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, GAP kapsamındaki illerde yapılan gençlik ve spor tesislerine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/5833) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

76.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki taş ve mermer ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5834) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008)

77.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5835) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

78.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, soruşturmalara konu olan KÖYDES ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5836) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

79.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, halkevlerinin kamuya yararlı dernek statüsünün kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5837) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

80.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, ÇEAŞ ve Kepez şirketleriyle ilgili uluslar arası tahkim davasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5838) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

81.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, ticaretteki olumsuz gelişmelere ve krize karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5839) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

82.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, borun sağlığa etkisiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5840) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

83.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, sanayi ve ticaretteki gelişmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5841) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008)

84.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kapanan ve açılan işyeri sayısına ve protestolu senet miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5842) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008)

85.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı gazetecilerin akreditasyonlarının yenilenmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5843) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008)

86.-     İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, banka mevduatlarına Hazine garantisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5844) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008)

87.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir parti teşkilatı etkinliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5845) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

88.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadınların ve kız çocuklarının eğitim haklarına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5846) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

89.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın haklarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5847) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

90.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, özelleştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5848) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

91.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki istihdama ve işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5849) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

92.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Adli Tıp Kurumu ihtisas kurullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5850) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

93.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, izleme ve dinleme izinlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5851) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008)

94.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, dinlemeye konu telefon kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5852) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008)

95.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5853) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

96.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Nizip’teki su kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5854) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

97.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Sakarya Nehri ve Porsuk Çayında kurulan sulama tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5855) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

98.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’de kurulması planlanan sanayi atıkları bertaraf tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5856) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008)

99.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için kullanılan bütçeyle ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5857) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

100.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Ahıska Türklerinin sorunlarına yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5858) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

101.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Yemen açıklarında kaçırılan Türk gemisine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5859) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

102.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da içme suyu kuyularına otomatik klorlama sistemi takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5860) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

103.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’daki KÖYDES uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5861) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

104.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da Jandarmanın DTP konvoyunda arama yapmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5862) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008)

105.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir kız yurduna yapılan teftişe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5863) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

106.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmen sayılarına ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5864) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

107.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, bazı sağlık kurulu raporlarının basına sızdırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5865) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

108.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, hasta katılım payı uygulamasına ve özel muayene ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5866) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

109.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Türkeli Devlet Hastanesi personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5867) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

110.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Gerze Devlet Hastanesindeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5868) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

111.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Boyabat Devlet Hastanesindeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5869) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

112.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın sağlığı konusundaki önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5870) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008)

113.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5871) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

114.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, kuduz vakalarında uygulanan karantinaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5872) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

115.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, TMO’nun mısır üreticilerine zamanında ödeme yapmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5873) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

116.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5874) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

117.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’ta üretilen fındığın alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5875) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

118.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, gıda sektöründeki işyerleriyle ilgili bir düzenlemeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5876) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

119.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5877) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

120.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir İktisat Kongresine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren)  yazılı soru önergesi (7/5878) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

121.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, işsizlere ve İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5879) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

122.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Türk Telekom yönetimiyle ilişkilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5880) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008)

123.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, evlat edinme ve koruyucu aile düzenlemelerindeki yaş şartlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5881) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008)

124.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gedikler Göleti Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5882) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

125.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Boğazköy Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5883) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

126.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Babasultan Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5884) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

127.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Göynükbelen Göleti Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5885) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

128.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kınık Göleti Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5886) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)

129.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, seramik ve porselen sanayinin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5887) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008)