Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  32

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Aralık 2008 Salı

 

Teklif

                  

1.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/346) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2008)

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı:310) (Dağıtma tarihi: 2.12.2008) (GÜNDEME)

2.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 314) (Dağıtma tarihi: 2.12.2008) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/288) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 26.11.2008)

2.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 21 Milletvekilinin, içme suyu sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/289) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 26.11.2008)

3.- Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 Milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi Doğan’ın bombalı saldırı sonucu ölümü olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/290) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 27.11.2008)