Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  31

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Kasım 2008 Cuma

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

2.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Büyük Tarabya  Otelinin özelleştirilme ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

3.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Karaman’daki elma üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

4.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

5.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

6.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince işten çıkarılan şoförlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

7.-    Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

8.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

9.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, rehabilitasyon merkezleri ve yetiştirme yurtlarının hizmet kalitesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

10.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde kapalı yüzme havuzu inşaatına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

11.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Marmaris’teki maden arama ruhsatlı arazilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

12.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

13.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, kefaletinden dolayı icra takibine uğrayan, kooperatif üyesi çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

14.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Doğu ve Güneydoğu’ya yönelik ekonomik ve sosyal projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

15.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

16.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Marmaris’teki maden arama ruhsatlı arazilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

17.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf geçme prosedürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

18.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

19.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

20.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, soruşturma açılan bir dernekle ilgili televizyon yayınına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

21.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bazı et ürünlerinin ve ithal gıdaların denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

22.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bölücü terör örgütünün dış destekçilerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

23.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Türk Ceza Kanununda bireylere yönelik suçlarda değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

24.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, TÜİK’in bazı verileri üzerindeki tartışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

25.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, yabancılara satılan ve ipotek edilen tarım arazilerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

26.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

27.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, yeni desteklemelerin planlamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, polis tarafından öldürülen kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

2.-    Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Roj TV’nin kapatılması için başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5564) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

3.-    Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

4.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Roj Tv’nin kapatılması için başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5566) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

5.-    Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, RTÜK’ün uydu yayın sıralamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

6.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, RTÜK’ün lisanssız yayın yaptıkları gerekçesiyle bazı kanalları kapatmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5568) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

7.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Niğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kömür dağıtım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5569) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

8.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara Gölbaşı’ndaki bir taşınmazın satışa çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5570) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

9.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, cinsel istismara uğrayan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5571) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

10.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Başbakanlık Basın Merkezinin bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5572) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

11.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, RTÜK’ün bazı uygulamalarına ve RTÜK Başkanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5573) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

12.-      İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, yargılama sürecinde yaşanan mağduriyetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5574) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

13.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5575) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

14.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Adli Tıp Kurumunun verdiği bir rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5576) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

15.-      Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, tramvay hatlarının uzatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5577) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

16.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, KİT’lerde çalışan ve ek ödemeden yararlanamayan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5578) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

17.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, öğrenci başına yapılan eğitim harcamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5579) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

18.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, RTÜK’ün dijital yayın platformlarındaki bazı kanalları kapatmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5580) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

19.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Atatürk soyadının Avrupa’da marka olarak tescil ettirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5581) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

20.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Suriye’nin transit geçen araçlara motorin farkı uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5582) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

21.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5583) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

22.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Gerger Savcısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5584) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

23.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesinin hazırladığı bir rapora ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5585) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

24.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Torbalı’nın adliye sarayı ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5586) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

25.-      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Adli Tıp Kurumunun verdiği bir rapora ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5587) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

26.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, işkenceyle mücadeleye yönelik Birleşmiş Milletler İstanbul Protokolü standartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5588) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

27.-      İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Telekom’da işçilerin istifaya zorlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5589) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

28.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, SGK mensuplarının ilaç ve sağlık harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5590) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

29.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Erzurum Lala Paşa Camii çevresindeki ağaçların kesilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5591) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

30.-      İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Ankara’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5592) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

31.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yabancı bankaların yurt dışına para aktardığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5593) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

32.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, kamu bankalarınca kullandırılan kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5594) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

33.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Sarıkamış’ın bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5595) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

34.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Merkeze bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5596) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

35.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bazı kavşaklara konulan görüntülü reklam panolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5597) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

36.-      Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt Belediye Başkanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5598) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

37.-      Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, ele geçirilen dinleme cihazlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5599) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

38.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Ankara’nın şebeke suyunun kalitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5600) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

39.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bazı rüşvet iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5601) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

40.-      İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Halkbank’ın özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5602) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

41.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Tasarrufu Teşvik Fonu ve Konut Edindirme Yardımı Fonuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5603) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

42.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’da ÖSS sınav merkezi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5604) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

43.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, gösterilere katılan öğrencilere soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5605) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

44.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki bazı okulların kapalı olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5606) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

45.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, temel eğitime devam etmeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5607) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

46.-      Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5608) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

47.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, ülkemizde satışı yapılan plastik araç ve gereçlerde bir kimyasal maddenin bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5609) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

48.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Burhaniye’de acil servisten ambulans talep eden hastanın ölümüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5610) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

49.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Halkalı’da yapımı tamamlanan bir hastanenin hizmete açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5611) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

50.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin anlaşmalı olduğu eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5612) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

51.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın eğitim ve araştırma hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5613) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

52.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ilaç paylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5614) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

53.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Salihli Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5615) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

54.-      İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, kredi alan esnaf ve sanatkarlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5616) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008)

55.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5617) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

56.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvancılık teşviklerine ve veteriner hekimlerin özlük haklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5618) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

57.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerinde organize hayvancılık bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5619) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

58.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars çiftçisinin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5620) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

59.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TMO alım merkezine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5621) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

60.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Salihli Organize Sanayi Bölgesinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5622) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008)

61.-      İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Telekom’da işçilerin istifaya zorlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5623) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

62.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5624) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

63.-      Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun rehabilitasyon merkezlerindeki hizmet ve denetime ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5625) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

64.-      İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununda yapılan bir değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5626) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008)

65.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ergenekon soruşturmasındaki suç duyurularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5627) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

66.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5628) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

67.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5629) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

68.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, emeklilere ek ödeme yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5630) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

69.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Kütahya’daki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5631) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

70.-      Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, Şereflikoçhisar Belediyesinin kiraya verdiği şantiyeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5632) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

71.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5633) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

72.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Türk Telekom’un sosyal ve eğitim amaçlı ihale edilen projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5634) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

73.-      Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Atatürk isminin ticari marka olarak tescil edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5635) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

74.-      Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Bingöl ilinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5636) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

75.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, 1937 ve 1938’de Tunceli’de gerçekleştirilen bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5637) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

76.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, doğalgaz fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5638) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

77.-      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, KOSGEB’in kredi faizi desteğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5639) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

78.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Maliye Bakanlığınca yürütülen bir operasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5640) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

79.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Adli Tıp Kurumu yönetimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5641) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

80.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, İstanbul Adli Tıp Kurumunun bir raporuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5642) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

81.-      Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, tutuklu ve hükümlülerin emanete alınan eşyalarının kaybolduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5643) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

82.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Urla Adalet Sarayına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5644) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

83.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli’de Sosyal Güvenlik Şube Müdürlüğü açılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5645) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

84.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, hastalığa yakalanan kot taşlama işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5646) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

85.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’a SGK’nın sağlık işlerini yürütecek bir birim kurulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5647) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

86.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, özürlülere yönelik hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5648) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

87.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, SHÇEK kurumlarındaki kötü muamele iddialarına ve sosyal hizmet uzmanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5649) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

88.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin durumuna ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5650) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

89.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, bazı rehabilitasyon merkezlerindeki kötü muamele görüntülerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5651) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

90.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5652) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

91.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5653) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

92.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, BOTAŞ’ın gaz satışına ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5654) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

93.-      Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, BOTAŞ’ ın alacaklarına ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5655) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

94.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Başbakan korumalarının giysilerindeki bir ibareye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5656) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

95.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, doğalgaz zammına ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ’a olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5657) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

96.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5658) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

97.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5659) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

98.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Adana Valisinin bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5660) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

99.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5661) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

100.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmangazi ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5662) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

101.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki hızlı tren projesinin Torbalı’ya kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5663) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

102.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin bir şirketinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5664) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

103.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Siirt Belediyesinin temizlik işleri ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5665) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

104.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bir heykelin Kahramanmaraş Müzesine nakline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5666) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

105.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, sezon sonunda işsiz kalan turizm çalışanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5667) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

106.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki personel hareketlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5668) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

107.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, THY dış hat seferlerinde yolculara dağıtılan gazetelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5669) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

108.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5670) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

109.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir siyasi parti teşkilatının elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5671) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

110.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Anadolu Jet’in Denizli seferlerinin iptal edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5672) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

111.-  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5673) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

112.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı çıkış tahditlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5674) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

113.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, eczacıların kamudan ilaç bedellerini geç almalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5675) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

114.-  Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, öğretmen atamalarına ve birleştirilmiş sınıflara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5676) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

115.-  Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5677) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

116.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir lisede yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5678) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

117.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir Müsteşar Yardımcısına verilen görevlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5679) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

118.-  Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Tekirdağ İmam Hatip Lisesi kız öğrencilerinin yer almadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5680) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

119.-  Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, bir fen lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5681) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

120.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’taki endüstri meslek lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5682) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

121.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş ilinin sınavlardaki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5683) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

122.-  İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem’in, İstanbul’daki okulların doğalgaz borcuyla ilgili yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5684) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

123.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, şiddet uygulandığı iddia edilen bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5685) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

124.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Torbalı’nın yeni lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5686) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

125.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Balıkesir’de ambulans hizmeti konusunda yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5687) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

126.-  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, silikozis hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5688) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

127.-  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, devlet hastanelerinde temizlik hizmetlerindeki istihdama ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5689) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

128.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Torbalı’ya yapılacak sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5690) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

129.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5691) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

130.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5692) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

131.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, gebe düve teşviğinin kaldırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5693) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

132.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yol hatalarından kaynaklanan kazalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5694) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

133.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Boğazına yapılacak köprüye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5695) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

134.-  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir otoyol bölümünün inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5696) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

135.-  İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, internet yayınlarına konan erişim yasaklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5697) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

136.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Anıtkabir ziyareti programına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5698) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008)

137.-  Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Türkiye Şeker Fabrikalarındaki teknik personelin ücretlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5699) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

138.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, TRT’nin kurum dışı kişilere yaptığı ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/5700) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

139.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5701) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008)

140.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir vergi kaçakçılığı iddiasına ve bir taşınmazla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5704) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008)

141.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’daki TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5705) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

142.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle hükmedilen tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5706) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

143.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Belediyesinin bir alandaki imar uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5707) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

144.-  Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, vergi incelemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5708) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

145.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Suriye ile arazi ve taşınmaz sorunu konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5709) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

146.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, DSİ’nin İSKİ’ye tahsis ettiği su kaynaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5710) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008)

147.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş DSİ Bölge Müdürlüğünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5711) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

148.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir derenin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5712) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

149.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Hayrabolu’daki bazı baraj ve göletlerin eksikliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5713) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

150.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Alevilerle ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5714) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

151.-  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, din görevlilerinin özlük haklarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5715) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

152.-  Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Avrupa Birliği Komisyonunun ilerleme raporuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5716) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008)

153.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Türk ve Bulgar vatandaşlığı olanların sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5717) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

154.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da verilen maden ruhsatları ile maden rezervi ve üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5718) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008)

155.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, doğalgaz fiyatındaki formül değişikliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5719) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

156.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, doğalgaz sınır basıncının düşürülmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5720) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

157.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Tuzgölü yer altı deposu ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5721) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

158.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, doğalgaz projelerine ve anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5722) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

159.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bazı bürokratların devam eden davalarına ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5723) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

160.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, BOTAŞ’ın faiz ödemelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5724) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

161.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, BOTAŞ’ın zamla elde edeceği gelire ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5725) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

162.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, akaryakıt pompa fiyatlarının indirilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5726) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

163.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kolluk güçleriyle ilgili işkence iddialarının soruşturulmasında bağımsız bir kurul oluşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5727) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008)

164.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Cumhuriyet Bayramında Adana Büyükşehir Belediyesinin astığı afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5728) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008)

165.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinde geçiş güzergahına bayrak asılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5729) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008)

166.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlenmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5730) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008)

167.-  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ABD ziyaretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5731) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008)

168.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Şarköy Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5732) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

169.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin ulaştırma projelerine ve imar planı değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5733) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

170.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’ya batı çevreyolu yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5734) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

171.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ceyhan Belediyesinin toplu konut ihalesine  ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5735) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

172.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, bazı belediye çalışanlarının karıştığı saldırı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5736) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

173.-  Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, polisin orantısız güç kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5737) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

174.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Türk ve Bulgar vatandaşlığı olanların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5738) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

175.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, İstanbul’daki ilköğretim okullarının doğalgaz borcuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5739) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

176.-  Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5740) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

177.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çerkezköy’e hastane yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5741) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008)

178.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul’da sosyal güvenlik kurumları ile anlaşması olmayan eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5742) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

179.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, deprem riski taşıyan Acıpayam Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5743) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

180.-  Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Türk Patent Enstitüsü eski başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5744) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

181.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5745) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

182.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Salihli Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5746) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

183.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Akhisar Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5747) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

184.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, süt fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5748) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

185.-  İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem’in, destekleme primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5749) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

186.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, mısır piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5750) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

187.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5751) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

188.-  Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Türk Telekom yönetimi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5752) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

189.-  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir otoyol bölümünün inşasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5753) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

190.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çerkezköy’e Adalet Sarayı yapımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5754) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008)

191.-  Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, çocuklara yönelik cinsel saldırılara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5755) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008)

192.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’ta turizmin desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5756) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008)

193.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kiraların bankaya yatırılmasında istenen havale ücretine ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Nazım Erken) yazılı soru önergesi (7/5757) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)

194.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir mahalledeki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5758) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008)