Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  30

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Kasım 2008 Çarşamba

 

Teklifler

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 20 Milletvekilinin; 21.06.1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 22.05.1930 Tarih ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu ile 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/341) (Adalet; Anayasa ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2008)

2.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın; Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/342) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2008)

3.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/343) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2008)

4.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/344) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2008)

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 3 Milletvekilinin; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/345 ) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2008)