Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  3

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Ekim 2008 Salı

 

Tezkere

 

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.10.2007 Tarih ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen Bir Yıllık İzin Süresinin Anayasa’nın 92 nci Maddesi Uyarınca 17.10.2008 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.9.2008)