Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  29

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Kasım 2008 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 29 Milletvekilinin, orman köylülerinin ve ormancılık kooperatiflerinin sorunları ile ormancılıktaki diğer sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/285) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 19.11.2008)

2.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/286) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 19.11.2008)

3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, küresel krizin ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/287) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.11.2008)