Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  28

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Kasım 2008 Pazartesi

 

Raporlar

 

 

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/635) (S. Sayısı: 308) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) (GÜNDEME)

2.- Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/522) (S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

2.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, RTÜK Başkanına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, THY’daki çağrı merkezlerinde çalışanlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

4.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, imar planı değişikliklerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

5.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1049) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

6.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, asansörlerin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

7.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

8.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yağlı tohum ithalatına ve yağlı tohumların desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

9.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, KÖYDES Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

10.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

11.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

12.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, suni bal üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

13.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk Gıda Kodeksi hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

14.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasında basına bilgi sızdıran kamu görevlisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5505) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

2.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Kepez Belediye Başkanının TOKİ sözleşmesini açıklamamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5506) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Türk Dili Kurultayında yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5507) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

4.-   Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, DSİ Sivas Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5508) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

5.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, dinlenme ve izlenme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5509) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

6.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TOKİ konutlarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5510) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

7.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, iptal edilen yeşil kartlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5511) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

8.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çiçek büfeleri açma projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5512) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

9.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, işkence iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5513) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

10.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, İzmir Aliağa’da bir firmaya verilen madencilik iznine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5514) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

11.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TÜİK’in, açıklamış olduğu yoksulluk sınırı istatistiklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5515) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

12.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Başbakanlık baskı işlerinin dışarıda yaptırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5516) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

13.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bazı belediyelerde çalışan zabıtalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5517) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

14.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İran Cumhurbaşkanının ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5518) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

15.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Amasya’da bir vakıf tarafından dağıtılan kömürün kalitesinin düşüklüğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5519) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

16.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak ve İdil’de meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5520) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

17.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, işkenceden yargılanan cezaevi personeline ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5521) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

18.-     Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5522) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

19.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, maketten ev satışında yaşanan mağduriyetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5523) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

20.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’li çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5524) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

21.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’daki orman köylülerinin sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5525) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

22.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine aktarılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5526) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

23.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Havzası Kalkınma Birliğince gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5527) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

24.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Arpaçay ilçesine bağlı köylerin yol durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5528) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

25.-     Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5529) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

26.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Özel Tim mensuplarının Şırnak ve İdil’de yapılan basın açıklamalarına müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5530) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

27.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Gökkuşağı Yolu Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5531) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

28.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli Valisi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5532) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

29.-     Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Diyarbakır Lice ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5533) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

30.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Digor ilçesine bağlı bazı köylerin yol durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5534) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

31.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Kağızman ilçesine bağlı bazı köylerin yol durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5535) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

32.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5536) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

33.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki sel felaketine ve Alibeyköy deresinin ıslahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5537) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

34.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Amasya Belediyesince sit alanında izinsiz çalışma yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5538) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

35.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, Ahlat’daki tarihi Selçuklu mezarlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5539) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, kütüphanelerde internet bağlantısının yaygınlaştırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5540) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, kütüphanelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5541) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, müzelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5542) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

39.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5543) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

40.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Fatih’te hakkında soruşturma açılan ve görev yeri değiştirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5544) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

41.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, ortaöğretim felsefe dersi öğretim programı ve klavuzu taslağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5545) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

42.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, F klavye kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5546) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

43.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yeni gıda kanununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5547) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

44.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yeni gıda üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5548) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

45.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Antep fıstığı üreticilerinin kuraklık kapsamı dışında bırakılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5549) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

46.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5550) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

47.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Beykoz Devlet Hastanesinin tadilatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5551) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

48.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, sağlık evlerindeki ebe sıkıntısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5552) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

49.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5553) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

50.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, F klavyenin zorunlu standart olarak uygulanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5554) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

51.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile-Alaca ve Alaca-Sungurlu yollarının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5555) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

52.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, THY çağrı merkezinin özel firmalara verilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5556) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008)

53.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, borç yükündeki artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5557) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

54.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, futbolun geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/5558) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

55.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Kepez 100. Yıl Spor kompleksine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5559) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2008)

56.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin servis edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5560) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

57.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Gemlik’te kurulması planlanan termik santrale ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5561) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

58.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’in şebeke suyundaki arsenik konusunda müfettiş görevlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5562) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)