Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  27

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Kasım 2008 Cuma

 

Rapor

 

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 21.11.2008) GÜNDEME