Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  26

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Kasım 2008 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/658) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2008)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve Teknik Personel Yakınlarının İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/659) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2008)

 

Teklifler

 

 

            1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/334) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2008)

            2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 14 Milletvekilinin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/335) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2008)

            3. Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 7 Milletvekilinin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/336) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2008)

            4. Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 7 Milletvekilinin; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/337) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2008)

            5.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 14 Milletvekilinin; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/338) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2008)

            6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 15 Milletvekilinin; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/339) (Çevre; İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2008)

            7) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/340) Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2008)

 

Tezkere

 

 

            1.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/600) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2008)

 

 

 

 

 

Raporlar

 

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 20.11.2008) GÜNDEME

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 304) (Dağıtma tarihi: 20.11.2008) GÜNDEME

3.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/618, 1/653) (S. Sayısı: 307) (Dağıtma tarihi: 20.11.2008) GÜNDEME

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 22 Milletvekilinin, trafik kazaları konusunun  araştırılarak trafik güvenliği için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/284) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 19.11.2008)