Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  24

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Kasım 2008  Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, polisin hukuk dışı şiddet uygulaması konusunun  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/283) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 07.11.2008)