Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  23

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Kasım 2008  Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, Balıkesir İlinin sorunlarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/280) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 07.11.2008)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Alternatif Ürün Projesinin Adıyaman’daki uygulamasının   araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/281) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 07.11.2008)

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacıların sorunlarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/282) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 07.11.2008)