Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  22

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Kasım 2008  Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, doğalgaz fiyatlarındaki artışın ve topluma etkisinin  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/278) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 06.11.2008)

2.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, güvenlik görevlilerince dur ihtarına uymama gerekçesiyle gerçekleştirilen öldürme olaylarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/279) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 07.11.2008)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4698)