Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  21

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Kasım 2008  Perşembe

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un,  Kıbrıs politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 5.11.2008)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 22 Milletvekilinin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/277) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 5.11.2008)

Gensoru Önergesi

 

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere enerji zamlarıyla vatandaşları zor  durumda bıraktığı, sağlıklı bir enerji piyasası oluşturamadığı, enerji arz güvenliği için gereken tedbirleri alamadığı ve bakanlığında yolsuzluklara yol açtığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 5/11/2008) (Dağıtma Tarihi: 6/11/2008)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Rusya’daki Türk okullarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4586)                                             

2.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, iletişim dinleme ve izleme yetkisine sahip kurumların denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4589)                                             

3.-   Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Tapu Arşiv Daire Başkanlığına yapılan belge ve çalışma taleplerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4592)                                             

4.-   Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, TARBİS projesine ve Tapu Arşiv Daire Başkanının görevden alınmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4593)                                             

5.-   Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, bir yazışmaya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4594)                                             

6.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da oluşan altyapı hasarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4595)                                             

7.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Hınıs Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4610)                                             

8.-   Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, İznik Devlet Hastanesindeki cerrah açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4611)                                             

9.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir’in şebeke suyundaki arsenik oranı ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4612)                                             

10.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir derneğin faaliyetlerine ve TCDD ile ilişkilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4620)                                              

11.-     Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, bazı özelleştirmelere ve karayolu projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4621)                                              

12.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4630)                                             

13.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin acil servisinin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4634)                                             

14.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına ve bazı hususlara  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4637)                                           

15.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Bursa’nın ilçelerindeki sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4652)                                             

16.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, içme ve kullanma sularının kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4653)                                             

17.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, sağlık turizmine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4654)                                           

18.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Mersin’deki sorunlu karayollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4660)                                           

19.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bulgaristan’ın uyguladığı giriş ücretine ve ulaştırma sektöründeki sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4661)                                           

20.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Bandırma hattının Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesine bağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4662)                                           

21.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir şahsın silah ruhsatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4674)                                             

22.-          İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, zorunlu din derslerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4675)                                             

23.-          İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, istihdamdaki yaşa bağlı uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4677)                                             

24.-          İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Fatih İlçesinde bazı mahallelerin birleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4683)                                             

25.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, terör eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4686)                                             

26.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’daki bazı sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4687)                                             

27.-          Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas’taki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4688)                                             

28.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir yolun karayolu ağına alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4694)                                             

29.-          Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir THY pilotunun işten çıkarılmasıyla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4696)                                             

30.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, adli emanet paralarının değerlendirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4713)                                             

31.-          Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da doğalgaz arzına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4719)                                             

32.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı linç girişimi iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4722)                                             

33.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin heykellere yönelik uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4725)                                             

34.-          Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, polislerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4726)                                             

35.-          Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Kırıkkale Belediyesi işçilerinin alamadıkları ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4727)                                             

36.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Çelikhan İlçesindeki su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4730)                                             

37.-          Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Kırkağaç ilçesinde içme suyundan kaynaklanan hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4734)                                             

38.-          Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, şebeke sularındaki arsenik oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4735)                                             

39.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars Havalimanına PTT açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4741)                                             

40.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tekstil sektöründeki işçilerin çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4742)                                             

41.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, GAP İdaresinin taşınacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/4743)