Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  19

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Kasım 2008 Salı

 

Teklifler

           

1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 2 Milletvekilinin; Bursa İlinin Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli İlçelerinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi (2/327) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2008)

            2.- Uşak Milletvekili Nuri Uslu’nun; 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanununa Bir (1) Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/328) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2008)

            3.- Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 12 Milletvekilinin; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/329) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2008)

            4.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Enerjisi Tarifelerine İlişkin Kanun Teklifi (2/330) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2008)

            5.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 16 Milletvekilinin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 105’inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/331) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2008)

           

Tezkereler

           

1.- Mardin Milletvekili Enine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/573) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:21.10.2008)

            2.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/574) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2008)

 

Rapor

 

            1.- Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S.Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 4.11.2008) (GÜNDEME)