Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  18

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Kasım 2008 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

2.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

3.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, gözaltına alınan bir kişinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1010) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

4.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ihracattan sağlanan dövize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

5.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TAEK’e personel alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

6.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

7.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

8.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

9.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İznik çöplüğünün taşınmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1016) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

10.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

11.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, DSİ’nin sulama birliklerine devrettiği su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

12.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, çek alacaklılarının mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

13.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Kalesindeki restorasyon çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1020) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

14.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İETT’nin VIP otobüsü kiralamasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

15.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TRT’de Türk Dünyasına yönelik dil programları yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1022) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

16.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Dil Bayramının okullarda kutlanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

17.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, işyerlerinde Türkçe ad kullanılması kararı alan belediyelerin teşvikine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

18.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, aile kurumunun korunması ile ilgili çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından  (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

19.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim veren okulların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

20.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

21.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, anaokullarında Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

22.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk dünyasında ortak alfabe ve tarih çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

23.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yunus Emre Kültür Vakfının çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

24.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, belediyelerin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

25.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Bakanlık logosuyla birlikte kullanılan bir slogana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

26.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

27.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

28.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

29.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ek ödemeler sonrasında kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

30.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki okulların spor salonu ihtiyacına  ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

31.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

32.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

33.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Topkapı Sarayındaki personel durumuna  ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

34.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

35.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, kuraklık tespit çalışmalarına ve ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

36.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, belediyelerin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

37.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, çiftçilerin kuraklık zararlarının ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, sicil affına rağmen esnafa kredi başvurusunda sorun yaşatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5296) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

2.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, yurt dışındaki mevduatın ülkemize çekilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5297) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

3.-   Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Avrupa Konseyi Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonunun Türkiye raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5298) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

4.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir’de gerçekleştirilen TOKİ projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5299) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

5.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Almanya’daki bir dernekle ilgili dava çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5300) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

6.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Avrupa Konseyinin yolsuzluklarla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5301) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

7.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5302) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

8.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bedelsiz sağlık hizmeti alabileceklerle ilgili uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5303) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

9.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli ve geçici personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5304) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

10.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köyün iç yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5305) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

11.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’nin turizmde marka şehir yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5306) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

12.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, uyuşturucu maddelerin ülkemiz üzerinden geçişine ve uyuşturucu anketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5307) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

13.-     Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, bazı gazete ve yayınlara uygulanan kapatma ve yayın durdurma cezalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5308) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

14.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bir Alman şirketinin rüşvet verdiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5309) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

15.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Metris Cezaevinde mahkumların okumalarına izin verilen gazetelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5310) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

16.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir raporda belirtilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5311) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

17.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Adana İl Özel İdaresine yönelik işlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5312) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

18.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Tuzla’daki bir arazinin aplikasyon krokisine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5313) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

19.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İŞKUR’un meslek edindirme kursları için hizmet alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5314) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

20.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kot taşlamada çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5315) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

21.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, SSK ve Bağ-kur’lulardan alınan sağlık primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5316) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, teknolojik atıkların bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5317) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

23.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Kocaeli-Uzunçiftlik beldesinde kurulacak olan demir-çelik fabrikasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5318) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

24.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, teröre karşı alınacak tedbirlerle ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/5319) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

25.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Aktütün saldırısıyla ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/5320) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

26.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT personel yönetmeliğindeki bir düzenlemeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/5321) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

27.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, TRT personel yönetmeliğindeki bir düzenlemeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/5322) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

28.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hazine Müsteşarlığının TRT raporundaki hususlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/5323) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

29.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Nutuk hakkında yaptığı bir konuşmaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/5324) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

30.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya ile yaşanan sorunun doğurduğu mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından (Kürşat Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/5325) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

31.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, CE uygunluk belgesi verilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşat Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/5326) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

32.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, enerjideki fiyatlandırmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5327) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

33.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak olan tasarruflu ampüllere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5328) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

34.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van Emniyet Müdürlüğündeki bir işkence iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5329) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

35.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İETT arazisi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5330) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

36.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İSKİ ana borusundan kaçak su alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5331) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

37.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli Valiliğine alınan makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5332) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

38.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Beykoz Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5333) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

39.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Sarıkamış’a bağlı köylerin yol sorunlarına ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5334) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

40.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, belediyelerin yaptığı bazı ödemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5335) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

41.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Deniz Feneri Derneğinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5336) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

42.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kağızman’a bağlı köylerin yol sorunlarına ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5337) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

43.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köy yolundaki genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5338) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

44.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İznik bağlantılı bazı yollardaki iyileştirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5339) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

45.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5340) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

46.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bürokratlara görevlendirilen korumalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5341) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

47.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bir derneğe yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5342) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

48.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, SEKA özelleştirmelerine ve Giresun SEKA kağıt fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5343) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

49.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, sermaye gelirlerine, işsizlik fonundan transfer ve faiz harcamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5344) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

50.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köyün elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5345) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

51.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman Öğretmenevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5346) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

52.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir okul müdürü hakkındaki soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5347) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’taki kapalı okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5348) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

54.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kapatılması düşünülen bir devlet hastanesine onarım yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5349) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

55.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir başhekim hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5350) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

56.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, Ege Bölgesinde pamuk tarımının desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5351) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2008)

57.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarım sektöründeki küçülmeye ve tarımsal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5352) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

58.-     Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, ithal süt ürünlerinde melamin maddesi kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5353) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

59.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, GSM şebekesi bulunmayan bir köye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5354) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

60.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, havaalanlarındaki sağlık hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5355) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

61.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu iline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5356) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2008)

62.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İznik Stadyumunun hizmete açılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/5357) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

63.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5358) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

64.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, küresel mali krize karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5359) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

65.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5360) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

66.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5361) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

67.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bazı orta dalga radyo vericilerinin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5362) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

68.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, TMO’nun Fiskobirliğe fındık satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5363) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

69.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, milli maçların Ankara’da oynanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5364) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

70.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Almanya’da bir dernekle ilgili dava çerçevesindeki soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5365) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

71.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, kamu çalışanlarına verilen ek ödemelerin belirlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5366) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

72.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, göçmen ve mültecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5367) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

73.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, adli emanet paralarının değerlendirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5368) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

74.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, aile mahkemelerine atanan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5369) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

75.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir genelgeyle DSİ’nin yargı harçlarından muaf tutulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5370) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

76.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevlerindeki hukuk dışı ve keyfi uygulama iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5371) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

77.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, gözaltılardaki ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5372) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

78.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yurt dışına çıktığı iddia edilen bir sanığa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5373) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

79.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, basında çıkan bir toplantıdaki konuya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5374) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

80.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5375) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

81.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, bir yargılamanın uzamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5376) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

82.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir üniversite hastanesinde temizlik işçilerine yönelik uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5377) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

83.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, kamu çalışanlarına ek ödeme yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5378) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

84.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Sosyal Güvenlik Kurumunun bir tebliğine ve bilgi güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5379) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

85.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Karacabey’deki bir mevkiden deniz kumu çıkarılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5380) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

86.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Üünlütepe’nin, Afyonkarahisar’ın şebeke suyunun kalitesine ve bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5381) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

87.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Orhangazi’de kurulacak katı atık tesisinin muhtemel etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5382) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

88.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Milli Takımlar Teknik Direktörü ve kadrosunun ücretlerine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/5383) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

89.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/5384) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

90.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kadına yönelik şiddete ve sığınma evlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5385) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

91.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Ağrı’da bir kadının cinayete kurban gitmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5386) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

92.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, belli kesimlere doğalgaz ve elektrik yardımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5387) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2008)

93.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin-Elbistan Termik Santraline Sivas’tan kömür getirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5388) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

94.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, kayıp ve kaçak elektriğe ve bir TEDAŞ görevlisinin öldürülmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5389) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

95.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, kömür dağıtımının Türkiye Kömür İşletmelerinin mali durumuna etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5390) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

96.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, petrol fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5391) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

97.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Selim İlçesindeki bazı köylerin yol sorunlarına ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5392) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

98.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kadınlara yönelik şiddete ve sığınma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5393) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

99.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5394) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

100.- İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, İstanbul’daki bir caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5395) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

101.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, geçici ve gönüllü köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5396) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

102.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı toplumsal olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5397) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

103.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli İl Özel İdaresine hibe edildiği belirtilen makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5398) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

104.- Balıkesir Milletvekili Ergun Aydoğan’ın, belediyelerin denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5399) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

105.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan İlçesindeki bir arsanın imar durumundaki değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5400) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

106.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Kartal’da yaşanan bir olaya ve polisin şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5401) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

107.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Van’da Özbek mültecilerin sınır dışı edilmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5402) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

108.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görevlendirilecek Özel Harekat Birimleri personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5403) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

109.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Susuz ilçesindeki bazı köylerin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5404) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

110.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, engellilerin alt ve üst geçitlerden daha rahat yararlanmalarını sağlayacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5405) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

111.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5406) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

112.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, araç kundaklama olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5407) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

113.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının maddi sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5408) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

114.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla’daki tarihi Kurşunlu Camiinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5409) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

115.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Karaköy’ün, turizm gelirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5410) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

116.- Barsın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5411) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

117.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Kamu İhale Kurumuna Adıyaman’daki ihalelerle ilgili olarak yapılan başvurulara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5412) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

118.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sigorta sisteminde cinsiyetle ilgili bazı farklılıklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5413) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

119.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, yurt dışında mevduatın ülkeye çekilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5414) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

120.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Halkbankın Eskişehirspordan kombine bilet aldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5415) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

121.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, mermer ve doğal taş sektörünün desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/5416) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

122.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Mustafa Kemal Üniversitesindeki yurt kapasitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5417) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

123.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki bir yöneticiye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5418) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

124.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, okullarda tasarruflu ampul alımı ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5419) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

125.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5420) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

126.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Yurt-Kur’a bağlı öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5421) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

127.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın, bazı ilçelerindeki yurt sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5422) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

128.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Bodrum Devlet Hastanesindeki basınç odasının çalışmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5423) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

129.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir soruşturmada göz altına alınan bürokrata ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5424) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

130.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerdeki doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5425) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

131.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5426) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

132.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Kemalpaşa’da kuraklıktan etkilenen kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5427) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

133.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun Tokat’taki domates ve soğan üreticilerinin sıkıntılarının giderilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5428) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

134.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, gübre ve ilaç maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5429) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

135.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındık ekim alanlarına yönelik bir projeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5430) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

136.- Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Trabzon-Sohum arasında gemi ve uçak seferlerinin başlatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5431) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

137.- Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bir balıkçı barınağının rıhtım düzenlemesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5432) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

138.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, teknelerin Türk Bayrağı taşımasının teşvikine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5433) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

139.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bir karayolundaki kontrol istasyonu kantarının bozuk olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5434) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

140.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Aydın-Muğla karayolunun bir bölümündeki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5435) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

141.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, THY uçak seferlerinde bazı gazetelerin alınmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5436) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

142.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Pazar-Zile yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5437) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

143.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir konuşmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5438) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

144.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, küresel mali krize ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5439) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

145.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da krizden etkilenen esnefa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5440) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

146.- Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Erzurum-Trabzon yolunun bölünmüş yol yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5441) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2008)

147.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, vakıf ve derneklere yurt dışından yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/5442) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

148.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, TRT’nin açıköğretim yayınları için bedel istediği iddiasına ve bazı programlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/5443) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

149.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, tayin edilen sendika yöneticilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5444) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

150.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, 57 nci Hükümet dönemindeki ekonomik göstergelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5445) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

151.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, mal beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5446) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

152.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Halkevleri Derneğinin kamu yararına dernek statüsünün kaldırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5447) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

153.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Ankara’ya Kesikköprü Barajından getirilen suyun maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5448) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

154.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, tekstil sektöründeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5449) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

155.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, TOKİ’nin güvenlik görevlilerine öncelik vermesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5450) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

156.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yasama dokunulmazlığı dosyası TBMM’ye intikal etmeyen milletvekillerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5451) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2008)

157.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir hakim hakkında dava açılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5452) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

158.- İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in, Gebze M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler arasında çıkan kavgaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5453) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

159.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı dosyalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5454) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

160.- Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, SGK ile ilişiğini kesen özel hastanelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5455) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

161.- Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, gözlük ve çerçeve bedellerindeki uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5456) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

162.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bazı diplomatik görüşmelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/5457) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

163.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, insan hakları ihlali başvurularını ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/5458) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

164.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2007 yılı ÜFE ve TÜFE artış oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5459) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

165.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2002 yılı ÜFE ve TÜFE artış oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5460) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

166.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2002 yılı milli gelir miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5461) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

167.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, cari açığın azaltılmasına yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5462) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

168.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kadın istihdamına yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5463) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

169.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bakımevinde kalan iki yaşlıya kötü muamele yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5464) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

170.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Gemlik’te kurulması planlanan termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5465) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

171.- Amasya Milletvekili Hüseyn Ünsal’ın, BOTAŞ’ın yargılanan bürokratlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5466) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

172.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Afşin-Elbistan Termik Santrallerine Sivas-Kangal’dan kömür getirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5467) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

173.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Afşin-Elbistan Termik Santrallerine eleman alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5468) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

174.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Halkevlerinin kapatılmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5469) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2008)

175.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Van Emniyet Müdürlüğüne banka promosyon gelirinden alınan araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5470) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

176.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar Kalesinin restorasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5471) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

177.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta merkeze bağlı bazı köylerin yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5472) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

178.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bir danışmanlık görevi yapıp yapmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5473) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

179.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Döşemealtı İlçesindeki bazı köylerin jandarma karakolu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5474) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

180.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, şehit cenazesi törenlerindeki gözaltı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5475) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

181.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, bir karakoldaki işkence iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5476) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

182.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesindeki bazı kadrolara ve kurulan şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5477) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

183.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesindeki bazı kadrolara ve kurulan şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5478) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

184.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5479) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

185.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Adana Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5480) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

186.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5481) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

187.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5482) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

188.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5483) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

189.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5484) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

190.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5485) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

191.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5486) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

192.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5487) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

193.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5488) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

194.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5489) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

195.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2008 yılları arasında Samsun Büyükşehir Belediyesine bedelsiz verilen Hazine ve Özel İdare arsa ve arazilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5490) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

196.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Fethiye’de yapılacak kayak merkezine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5491) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

197.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki insanlık anıtı inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5492) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

198.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Mardin Kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5493) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

199.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, elektrik zamlarının gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5494) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

200.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, özelleştirme politikasına ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5495) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

201.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, THY çağrı merkezinin kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5496) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

202.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Frankfurt Kitap Fuarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5497) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2008)

203.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinin kirlettiği bir dereye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5498) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

204.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, kapanan işyerlerine ve küçük ölçekli sanayi kuruluşlarının kredi başvurularına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5499) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

205.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, bir uçak kazasının inceleme raporuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5500) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

206.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Spor Toto Teşkilatı personeline ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/5501) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2008)

207.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, çiftçilerin desteklenmesine ve gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5502) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

208.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, insansız hava uçakları alımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5503) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2008)

209.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, milletvekillerine PTT aracılığıyla gönderilen bir dokümana ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi  (7/5504) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2008)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 19 Milletvekilinin, Sulama Birliklerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/7) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 22.10.2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, Manavgat/Karabük köyünde yaşanan bir orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/275) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 22.10.2008)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 36 Milletvekilinin, Merinos Kumaş Fabrikalarının özelleştirilmesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/276) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.10.2008)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Almanya’da 9 Türkün öldüğü yangın olayının soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4373)                                           

2.      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, THY’nin bir broşüründeki Türkiye haritasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4374)                                           

3.      Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, fiyat farkı esaslarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4376)                                           

4.      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, elektrik zammına ve alternatif enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4388)                                           

5.      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Ege Bölgesinde kaybolan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4395)                                           

6.      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Şarkikaraağaç İlçesindeki bazı köylerin kanalizasyon ve bir kasabanın yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4397)                                           

7.      İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’in şebeke suyunun kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4402)                                           

8.      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4403)                                           

9.      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4404)                                           

10.  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Kastamonu Doğum ve Çocuk Hastanesinin kadro durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4405)                                           

11.  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Datça Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4406)                                           

12.  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Sabah-ATV’de hissesi bulunan küçük yatırımcılara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/4417)                                           

13.  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, E-90 karayolunun iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4424)                                           

14.  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, elektrik zamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4426)                                           

15.  Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, enerji üretimine ve elektrik zamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4427)                                           

16.  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4428)                                           

17.  İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bilgilerin basında yer almasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4436)                                           

18.  Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, D-100 karayolundaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4451)                                           

19.  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya-Ankara hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4452)                                           

20.  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Bulgaristan ile taşımacılıkta yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4453)                                           

21.  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’daki bazı yolların iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4454)                                           

22.  İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon soruşturmasındaki bir yazışmanın basında çıkmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4459)                                           

23.  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4462)                                           

24.  Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, köylere afet yardımında ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4467)                                           

25.  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Düzce’de prefabrik konutlardaki depremzedelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4468)                                           

26.  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Bursa-Orhangazi Belediyesince bir festivaldeki gösterilerin iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4472)                                           

27.  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, il özel idarelerinin bölünmüş yol harcamalarına ve belediyelerin lale dikimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4473)

28.  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, KÖYDES ihale ilanlarının yayınlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4476)                                           

29.  Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, soruşturma açılan ve görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4478)                                           

30.  Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, büyükşehir belediyelerinin borçlarına ve kamudan alacaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4479)                                           

31.  İzmir Milletvekili Erdal Kalkan’ın, İzmir’in içme suyunda arsenik olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4482)                                           

32.  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, keneyle mücadeleye ve bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4483)                                           

33.  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, keneyle mücadeleye ve Karabük’teki Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4485)                                           

34.  Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin şoförlük hizmeti alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4491)                                           

35.  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bir soruşturmayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4493)                                           

36.  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yükseköğretim Kurumunda görevlendirilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4497)                                           

37.  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya İlçesindeki deprem riskine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4502)                                           

38.  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin su sayacı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4513)                                           

39.  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Tuzla Aydınlı Koyunda yapılan dolgulara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4527)                                           

40.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4529)                                           

41.  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, maden arama ruhsat ve işletme izni verilen şirketlerdeki hisse durumuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4555)                                           

42.  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bazı projelerle ilgili uluslar arası tahkim davalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4557)                                           

43.  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu raporuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4558)                                           

44.  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Afyonkarahisar İli Çevre Hizmet Birliğinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4561)                                           

45.  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir stadyum inşaatı ve bağlantı yolu yapımıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4562)                                           

46.  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4563)                                           

47.  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstinye Devlet Hastanesi Başhekiminin görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4573)                                           

48.  Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, bazı karayollarının yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4577)                                           

49.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom tarifelerindeki haksız uygulama iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4578)                                           

50.  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Atatürk Havalimanında metro levhalarının bulunmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4579)                                           

51.  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kadastro çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4580)