Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  17

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Ekim 2008 Cuma

 

Teklifler

 

1.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan ve 2 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/321) (Adalet; Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2008)

2.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/322) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2008)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un; Çukurova Elektrik Anonim Şirketi (ÇEAŞ) Küçük Ortaklarının Mağduriyetlerinin Giderilmesine Dair Kanun Teklifi (2/323) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2008)

4.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert ve 4 Milletvekilinin; Türk Halk Bilimi Kurumu Kanunu Teklifi (2/324) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2008)

5.- Uşak Milletvekili Nuri Uslu’nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/325) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2008)

6.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 20 Milletvekilinin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/326) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2008)

 

Raporlar

 

         1.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/654) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 31.10.2008) (GÜNDEME)

            2.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Arnavutluk Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 31.10.2008) (GÜNDEME)