Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  16

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Ekim 2008 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/273) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 22.10.2008)

2.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/274) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 22.10.2008)