Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  15

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Ekim 2008 Cuma

 

Tasarı

 

            1.- Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/657) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2008)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, THY Malatya merkez ofisinin kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/10/2008)

2.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Asalanoğlu’nun, THY çağrı merkezindeki işten çıkarmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/10/2008)

3.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, TRT Antalya radyosunun kapatılacağı iddiasına ve TRT’’nin arazilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1007) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, illerin kurtuluş günlerinde okulların tatil edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5193) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2008)

2.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5194) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

3.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türkiye Kömür İşletmelerinin görev zararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5195) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

4.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerin verdiği öğrenci burslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5196) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

5.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, engelliler için verilen evde bakım ücretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5197) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

6.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Almanya’daki bir dernekle ilgili dava çerçevesindeki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5198) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

7.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bandırma’da batan arabalı vapura ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5199) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

8.-   İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, kamu gayrimenkullerinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5200) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

9.-   İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir limanı işletme hakkının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5201) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

10.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Amasya ilindeki hidroelektrik santrallere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5202) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

11.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Amasya’da karayolu kenarına konulan bazı tabelalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5203) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

12.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, üniversitelerin ödeneklerinin artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5204) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

13.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Tarım Kredi Kooperatiflerinde veteriner hekim istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5205) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

14.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, Merkez Bankasının muhabirleri nezdindeki döviz ve altın rezervlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5206) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

15.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla mücadele konusundaki bir raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5207) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

16.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, kamuoyunda tartışılan bazı iddialara ve açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5208) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

17.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, adliye personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5209) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/10/2008)

18.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Ergenekon Soruşturmasını yürüten savcı hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5210) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

19.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, bir davanın ilk duruşmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5211) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

20.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, tasarruf sahipleri ile bağışçıları mağdur eden holding ve derneklere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5212) (Başkanlığa geliş tarihi:9/10/2008)

21.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Ergenekon Soruşturmasını yürüten savcı hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5213) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

22.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, artan sağlık giderlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5214) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

23.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, yeni kanunla birlikte sağlık yardımı hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5215) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

24.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, SGK’nın sağlık hizmeti alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5216) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

25.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, atık yönetimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5217) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2008)

26.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, baraj yapımından etkilenen bir köyün durumuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5218) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/10/2008)

27.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5219) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

28.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, bir köy yolu yapımındaki ağaç kesimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5220) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

29.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki büyük orman yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5221) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

30.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, tasarruflu ampul dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5222) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

31.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5223) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

32.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, kurulması planlanan nükleer santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5224) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

33.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, BOTAŞ’ın kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5225) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

34.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’de kiraya verilen öğrenci yurduna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5226) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/10/2008)

35.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Sinop’taki bir köye yapılacak köprüye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5227) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

36.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun Belediyesinin imar değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5228) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

37.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İGDAŞ’la ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5229) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

38.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, adres belgesi alımında muhtarlıkların devre dışı bırakılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5230) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

39.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Yozgat-Sorgun’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5231) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

40.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5232) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

41.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5233) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

42.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5234) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

43.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5235) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

44.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5236) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

45.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5237) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

46.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5238) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

47.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5239) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

48.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5240) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

49.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5241) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

50.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Konya Büyükşehir Belediyesinin tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5242) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

51.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Akyaka ilçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5243) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

52.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Merkez’e bağlık bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5244) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

53.-     İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’nın, Pişmanlık Yasası olarak bilinen yasadan yararlananlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5245) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

54.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Arpaçay ilçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5246) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

55.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Digor ilçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5247) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

56.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da aydınlatma direklerinden elektrik verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5248) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

57.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5249) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

58.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5250) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

59.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5251) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

60.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5252) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

61.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5253) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

62.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5254) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

63.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5255) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

64.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5256) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

65.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5257) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

66.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5258) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

67.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Konya Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5259) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

68.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve borçlanma giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5260) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

69.-     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir cenazenin ailesine teslimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5261) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

70.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Edremit’teki bazı mahallelerin Akçay Belediyesine katılma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5262) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

71.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Çeşme ilçesindeki otel ve sahil sitelerinin ecrimisil ücretlerinin artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5263) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/10/2008)

72.-     İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, bir ödenek aktarım talebine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5264) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

73.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, kızının bir şirketteki konumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5265) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

74.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Giresun’daki bazı yayla köylerine elektrik götürülmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5266) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

75.-     İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, bir gayrimenkulün kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5267) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

76.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TEDAŞ’ta yapılan açıktan atamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5268) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

77.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Kamu İhale Kanunu dışında yapılan ihalelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5269) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

78.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ilköğretim okullarında satılan bir şiir kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5270) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

79.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5271) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

80.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Devlet parasız yatılılık hakkı kazanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5272) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

81.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bir padişahın resminin bir okula asılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5273) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

82.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, yapılan dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5274) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

83.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir öğrencinin yatılı okula yerleştirilmesindeki soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5275) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

84.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir okul müdürü ve öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5276) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

85.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, çiftçi kayıt sistemindeki kayıt ücretleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5277) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

86.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan proje ve faaliyet başvurularına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5278) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

87.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kuraklık desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5279) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

88.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, haşhaş üretimine ve TMO Afyon eski Bölge Müdürüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5280) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

89.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TMO’nun Bartın’da fındık alımı yapmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5281) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

90.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, TMO’nun fındık alımlarına ve depo kiralamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5282) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

91.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, yol genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5283) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

92.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, GSM şirketlerinin bir uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5284) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

93.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İnternette erişimi engellenen yayınlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5285) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

94.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Marmaray Projesinin güzergahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5286) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

95.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, camilerde toplanan paraların ve satılan yayınların denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5287) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/10/2008)

96.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun Aydın Atatürk Devlet Hastanesinin depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5288) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/10/2008)

97.-     Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, Adabank hisselerinin satışına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5289) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

98.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Kuran kurslarının denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5290) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

99.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, çocukların korunmasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5291) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2008)

100.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Marmaray Projesi kapsamında yapılan kurtarma kazılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5292) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2008)

101.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı üslerinde golf sahası yapımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5293) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

102.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, esnaf ve sanatkarın korunmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5294) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2008)

103.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Milli Saraylar personeline ve rehberlere yönelik bazı iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5295) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008