Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  14

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Ekim 2008 Perşembe

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimlerin kurdukları şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/271) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 22.10.2008)

            2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 20 Milletvekilinin, tütün sektörünün ve tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/272) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 22.10.2008)