Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                   No: 132

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Ağustos 2009 Cuma

 

Rapor

 

1.- 26.6.2009 Tarihli ve 5920 Sayılı; İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/731) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 7.8.2009) (GÜNDEME)