Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                   No: 130

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Haziran 2009 Salı

 

 

Tasarı

         1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/726) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2009)

 

Teklif

 

            1.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in; 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/481) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2009)

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/672) (S. Sayısı: 416) (Dağıtma tarihi: 30.6.2009) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

2.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’taki öğretmenlerin ek ödenek ve lojman sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

3.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

4.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Güçlükonak-Fındık Beldesindeki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

5.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Beytüşşebap’taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

6.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

7.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İdil’deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

8.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Uludere’deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

9.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Silopi’deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

10.-     Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bir sendika şube başkanı hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

11.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, çiftçilerin tarımsal üretim amaçlı elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

12.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başbakanlıkta görevli müşavirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

 

                                                          

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 2007 yılında Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8654) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

2.-       Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8655) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

3.-       Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Gölcük TOKİ konutlarının teslimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8656) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

4.-       Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’de SYDV’nin verdiği yemekten meydana gelen gıda zehirlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8657) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

5.-       Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8658) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

6.-       Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, RTÜK Başkanı hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8659) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

7.-       İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir trafik kazasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8660) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

8.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, elektrik borçlarını ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8661) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

9.-       Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, çiftçilerin tarımsal üretim amaçlı elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8662) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

10.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8663) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

11.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, TOKİ borçlularına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8664) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

12.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki bazı cezaevleriyle ilgili raporda yer alan hususlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8665) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

13.-   Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, cezaevlerinin kapasitesine ve denetimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8666) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

14.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Karataş Kadın Kapalı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8667) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

15.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ergenekon Davasındaki bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8668) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

16.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Ergenekon Davasındaki bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8669) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

17.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8670) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

18.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8671) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

19.-   Giresun Milletvekili Eşref  Karaibrahim’in, yargı çalışanlarının güvenliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8672) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

20.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8673) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

21.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Pozantı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8674) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

22.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik Gölünden su drenajına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8675) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

23.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey’deki bir göletin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8676) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

24.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey’deki bir barajın tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8677) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

25.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir maden atık deposunun çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8678) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

26.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yumurtalık’taki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8679) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

27.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Aladağ’daki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8680) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

28.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Pozantı’daki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8681) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

29.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Saimbeyli’deki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8682) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

30.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Tufanbeyli’deki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8683) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

31.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İmamoğlu’daki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8684) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

32.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Karataş’taki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8685) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

33.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Karaisalı’daki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8686) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

34.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kozan’daki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8687) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

35.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ceyhan’daki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8688) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

36.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Feke’deki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8689) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

37.-   Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, İranlı sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8690) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

38.-   Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Şemdinli’de Jandarma görevlilerinin gerçekleştirdiği iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8691) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

39.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye-Düziçi’ndeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8692) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

40.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye-Sumbas’daki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8693) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

41.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye-Kadirli’deki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8694) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

42.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye-Hasanbeyli’deki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8695) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

43.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye-Bahçe’deki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8696) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

44.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye-Toprakkale’deki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8697) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

45.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, bir trafik kazasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8698) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

46.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara-Karaman yolunun bir süre trafiğe kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8699) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

47.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey’deki iki köyün bağlantı yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8700) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

48.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köy yolunda kamyonların yol açtığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8701) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

49.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karcabey’deki bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8702) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

50.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8703) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

51.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, İstanbul’daki kaçak yapıların yıkımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8704) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

52.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Çiftehan Kaplıcalarının kiraya verilmesine İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8705) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

53.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Çiftehan Kaplıcalarının kiraya verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8706) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

54.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Tokat Sigara Fabrikasının sigara paketleme makineleri ithalindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8707) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

55.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, kredi desteği sağlanmasındaki şartlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8708) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

56.-   Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8709) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

57.-   Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, okul kitaplarında bazı şahsiyetlerin etnik kökeninin belirtilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8710) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

58.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı unvanlarla ilgili yönetmelik çalışmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8711) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

59.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü ve iki şube müdürünün görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8712) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

60.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, iadesi istenen ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8713) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

61.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyütataman’ın, okulların fiziki şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8714) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

62.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, SSPE hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8715) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

63.-   Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Giresun Üniversitesinin bir Devlet Hastanesi ile protokol yapma talebine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8716) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

64.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8717) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

65.-   Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, bir beldenin sağlık görevlisi eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8718) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

66.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur Devlet Hastanesindeki göz doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8719) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

67.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’daki bazı hastane inşaatlarına ve başhekim atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8720) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

68.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kene ısırması vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8721) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

69.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8722) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

70.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık personelinin izinliyken döner sermayeden pay alamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8723) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

71.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun Üniversitesine devredilen bir taşınmaza ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8724) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

72.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te EBK kesimhanesi bulunmaması nedeniyle besicilerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8725) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

73.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, çilek üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8726) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

74.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, buğday fiyatına ve alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8727) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

75.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, bir maddenin kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8728) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

76.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8729) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

77.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, baz istasyonlarının kuruluş standartlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8730) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

78.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, baz istasyonlarının yer seçimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8731) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

79.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Eskişehir-Erzurum hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8732) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

80.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, engellilerin indirimli seyahatiyle ilgili düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8733) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

81.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, uluslar arası taşımacılıktaki yeni bir uygulamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8734) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

82.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sağlık yardımındaki bir uygulamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8735) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

83.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, yeni istihdam paketine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8736) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

84.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ın diğer iller üzerinden Sınır Ticaret Merkezi uygulamasından yararlandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/8737) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

85.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, terk edilen ve SHÇEK’e verilen çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8738) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

86.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, TRT Türk’ün kurulum ve yayımının özel bir ajansa yaptırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8739) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

87.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Milli Kütüphaneye alınan kitap ve personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8740) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

88.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Alman ailelerin yanına verilen Türk çocuklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8741) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

89.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünde görevli bir müdür yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8742) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

90.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Dünya Su Forumuna katılan TBMM personeline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8743) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

91.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, AB Uyum Komisyonunun bir yurt dışı programına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8744) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

92.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir proje konusunda basına demeç veren daire başkanına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8745) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

93.-   İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, bir derginin dağıtımına izin verilmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8746) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

94.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8747) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

95.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8748) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

96.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8749) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

97.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bazı holdinglere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8750) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

98.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holding ve bazı şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8751) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

99.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının Değer Tespit Komisyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8752) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

100.-         İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, üretici birliklerinin sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8753) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

101.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Suriye sınırındaki mayınlı arazide petrol rezervi olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8754) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

102.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Atatürk Üniversitesinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8755) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

103.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’daki Aşçılık Meslek Yüksekokulunun fiziki sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8756) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

104.-         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, insan kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8757) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

105.-         Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8758) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

106.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ’nin süresi içinde tamamlanmayan projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8759) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

107.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir bakanın ruhban okuluyla ilgili demecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8760) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

108.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8761) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

109.-         Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, piyasadan çekilecek motorlu araçların kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8762) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

110.-         Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Keçiborlu TOKİ projesindeki yer değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8763) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

111.-         Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, asgari ücrete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8764) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

112.-         Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, valiliklerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yaptığı yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8765) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

113.-         Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Kütahya Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8766) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

114.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, F tipi cezaevlerinde sohbet hakkı uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8767) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

115.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8768) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

116.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ergenekon Davasındaki sağlık sorunları bulunan bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8769) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

117.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8770) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

118.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Sarıkamış’taki tabi afetin yol açtığı zarara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8771) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

119.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tabi afet mağduru çiftçilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8772) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

120.-         Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Yalvaç’ta SGK birimi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8773) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

121.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8774) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

122.-         Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, bir viyadük yapımına ve Deriner Barajına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8775) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

123.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kuyucak Gölünün korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8776) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

124.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Dicle Nehrindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8777) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

125.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8778) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

126.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’a bir gölden su sağlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8779) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

127.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Silvan’da yapılan sulama kanalına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8780) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

128.-         Kütahya Milletvekili Alim Işik’ın, orman ürünleri sanayinin ve ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8781) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

129.-         İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, sulak alanların ve su havzalarının korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8782) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

130.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’nin Pekin Bürosuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8783) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

131.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TRT yöneticilerinin vefat eden bir personelin törenine katılmamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8784) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

132.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8785) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

133.-         Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Halkbankın kullandırdığı kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8786) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

134.-         Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, bazı bankalardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tahsis edilen kaynaklara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8787) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

135.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8788) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

136.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8789) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

137.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gümrüklerdeki yakalamalara ve personele ilişkin Devlet Bakanından (Hayatı Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8790) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

138.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Devlet Bakanından (Hayatı Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8791) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

139.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Hayatı Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8792) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

140.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8793) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

141.-         Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kadınlara yönelik işlenen cinayetlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8794) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

142.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8795) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

143.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Güney Ege Linyitleri İşletmesindeki istihdamla ilgili haberlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8796) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

144.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tunçbilek Termik Santralinin çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8797) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

145.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı yolların karayolu ağından çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8798) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

146.-         İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, basına yansıyan kriminal inceleme raporlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8799) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

147.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8800) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

148.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kapatılan belediyelerin işçilerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8801) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

149.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki asfalt ve otopark çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8802) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

150.-         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Seyhan’da bir mahallede oturanların işgalci sayılmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8803) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

151.-         Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, KESK’teki gözaltı ve aramalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8804) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

152.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polis müdahalelerinde yaşanan şiddet ve kötü muameleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8805) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

153.-         Balıkesir Milletvekili Ergun Aydoğan’ın, Ege-Marmara enerji nakil hattı direklerinin bir göletin içinde kalmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8806) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

154.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın)  Bakanından yazılı soru önergesi (7/8807) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

155.-         Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Yatağan’da ikinci bir termik santral yapılacağı haberlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8808) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

156.-         Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8809) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

157.-         Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8810) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2009)

158.-         Antalya Milletvekili Sadık Badak’ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8811) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2009)

159.-         Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8812) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2009)

160.-         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul Emniyet Eski Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8813) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/06/2009)

161.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8814) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

162.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da kış turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8815) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

163.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tanıtım bütçesine ve Mevlana Belgeseline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8816) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

164.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, turizmde destinasyon stratejisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8817) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

165.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, krizin turizme etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8818) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

166.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tanıtım faaliyetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8819) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

167.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tanıtıma yönelik proje ve ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8820) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

168.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tanıtım sloganına ve sinema yoluyla tanıtıma ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8821) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

169.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türk turizmine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8822) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

170.-         Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, bazı bankalardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tahsis edilen kaynaklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8823) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

171.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8824) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

172.-         Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki geçici görevlilere ve özel kalem müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8825) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

173.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki çiftçilerin tarımsal sulama amaçlı elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8826) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

174.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal üretimde kullanılan elektrikten alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8827) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

175.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal üretimde kullanılan elektrik borçlularına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8828) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

176.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal üretimde kullanılan elektrik borçlularına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8829) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

177.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, emekli ve memurlara yapılacak zam oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8830) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

178.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, vergi denetim personeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8831) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

179.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve faizine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8832) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

180.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Orta Vadeli Programa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8833) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

181.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, vergi gelirlerinin kamu net borçlarına oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8834) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

182.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, vergi adaletine ve indirimlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8835) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

183.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, vergi gelirlerinin azalmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8836) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

184.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8837) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

185.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8838) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

186.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir spor organizasyonuna verilen isme ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak)  yazılı soru önergesi (7/8839) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

187.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8840) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

188.-         Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde okul öncesi öğretmen çalıştırılması zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8841) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

189.-         Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bazı çalışanların görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8842) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

190.-         Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Alanya ve Gazipaşa devlet hastanelerinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8843) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

191.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8844) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

192.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, reel sektörün kredilendirilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8845) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

193.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8846) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

194.-         Kayseri Milletvekili Sebahattin Çakmakoğlu’nun, Kayseri’de doludan zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8847) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

195.-         Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal üretimde kullanılan elektriğin fiyatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8848) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

196.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8849) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

197.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8850) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

198.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8851) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

199.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kurtalan-Diyarbakır hattındaki trenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8852) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

200.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu-Mengen’den geçen yolun bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8853) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

201.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8854) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

202.-         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, hızlı tren projelerinde Samsun’a yer verilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8855) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

203.-         Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, SRC belgesi alamayan sürücülere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8856) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

204.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/8857) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

205.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8858) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

206.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/8859) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

207.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/8860) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009)

208.-         Trabzon Milletvekili M.Akif Hamzaçebi’nin, Antalya Havalimanı terminallerinin işletme haklarının kiralanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/8861) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009)