Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  13

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Ekim 2008 Çarşamba

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

2.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TKİ’nin yardım kömürü satışına ve kömür fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

3.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kadro alamayan geçici işçilere ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1003) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

4.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir kasaba yolunun bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

 

 

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.-    İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Milli Saraylar bünyesindeki bir restoranda içki servisi konusundaki soru önergesine verilen cevaba ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5121) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/7/2008)

2.-    İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Milli Saraylar bünyesindeki bir restoranda içki servisi konusundaki soru önergesine verilen cevaba ilşkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5122) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

3.-    Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Almanya’daki bir dernekle ilgili dava çerçevesindeki gelişmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5123) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

4.-    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, RTÜK Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5124) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

5.-    Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, bir derneğin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5125) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

6.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Almanya’daki bir dernekle ilgili davanın takibine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5126) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

7.-    İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Almanya’daki bir dernekle ilgili dava konusunda görüşme yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5127) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/9/2008)

8.-    Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, bazı esnafın saldırıya uğramasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5128) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

9.-    Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Ceyhan’a rafineri kurulması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5129) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

10.-      İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasında gizlilik ilkesinin ihlaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5130) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

11.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da yeşil kartlılara yapılan nakdi yardıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5131) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

12.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Cumhurbaşkanının katıldığı bir etkinliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5132) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

13.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, gıda bankacılığı yürüten dernek ve vakıflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5133) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

14.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bazı kamu kuruluşlarının sponsorluklarına ve reklamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5134) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

15.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, adrese dayalı konut kayıt sisteminin yaratacağı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5135) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

16.-      İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasında basına bilgi sızdırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5136) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

17.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı yolsuzluk dosyalarıyla ilgili işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5137) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

18.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, dinleme konusunda verilen bilgilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5138) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

19.-      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, memurlara yapılan ek ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5139) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

20.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Almanya’daki bir dernekle ilgili davada yardım talebinin karşılanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5140) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

21.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Başbakanın bir yargı kararına tepkisine ve bir hakim hakkında dava açılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5141) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

22.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ankara Cumhuriyet Başsavcısının bir soruşturma hakkında bilgi vermesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5142) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

23.-      Ankara Milletvekili  Hakkı Suha Okay’ın, kurumların iletişimi izleme yetkilerinin sınırlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5143) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

24.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5144) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

25.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir şirkette işten çıkarılan bazı işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5145) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

26.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki eczacıların reçete işlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5146) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

27.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Kozak Yaylasındaki altın madenciliği faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5147) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

28.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Çamlık Barajı Projesine ve Aşağı Gediz Havzasındaki sulama suyu ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5148) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

29.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Çevre Kanunu uyarınca verilen para cezalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5149) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

30.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir derenin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5150) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/9/2008)

31.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, anıt ağaçların ve İstanbul’daki su havzalarının korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5151) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

32.-      Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, bankacılık izinlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5152) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

33.-      Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, SPK’nın bir denetleme raporunu işleme almamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5153) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

34.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarihi bir camiye lojman yapımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/5154) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

35.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir cami restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/5155) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

36.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Almanya’daki bir dernekle ilgili davada yardım talebinin karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5156) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

37.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Sarıkamış ilçesindeki bazı köylerin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5157) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

38.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5158) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

39.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, terörle mücadelede yasa değişikliği taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5159) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

40.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki servis plakası tahdidine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5160) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

41.-      İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Aliağa Belediyesiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5161) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

42.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Almanya’daki bir dernekle ilgili soruşturmaya yardım edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5162) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

43.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’daki başıboş hayvanlara yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5163) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

44.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Selim İlçesindeki bazı köylerin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5164) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/9/2008)

45.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Susuz İlçesindeki bazı köylerin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5165) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/9/2008)

46.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Zeytinburnu’ndaki patlamanın soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5166) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

47.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Gürpınar’daki bazı köylerin çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5167) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

48.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Başkale’de yaşanan sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5168) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

49.-       İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki bir yeşil alana yönelik olarak TOKİ’nin imar planı hazırlattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5169) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

50.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, belediyelerin imar planı değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5170) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

51.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Silivri Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5171) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

52.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir işçi eyleminin yerine müdahale edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5172) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

53.-      Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Kuşadadası’nda turistlerin esnafdan uzak tutulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5173) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

54.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, anıtsal ağaçların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5174) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

55.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5175) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

56.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5176) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

57.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yüksek öğrenimdeki yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5177) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

58.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul’un bir mahallesindeki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5178) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

59.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, öğretmen atamalarına ve yönetim kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5179) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

60.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğretmen açığına ve bazı çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5180) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2008)

61.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir hastanedeki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5181) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

62.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, hastanelerdeki enfeksiyon kaynaklı ölümlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5182) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

63.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, hastanelerdeki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5183) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

64.-      Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Kuşadası’ndaki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5184) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

65.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, hastanelerdeki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5185) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

66.-      Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, esnaf ve sanatkara verilen işletme destek kredisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5186) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/9/2008)

67.-      Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Şemdinli’de sel mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5187) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/9/2008)

68.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Denizcilik Müsteşarlığındaki görevlendirmelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5188) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

69.-      Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, dul, yetim, vazife ve harp malulü aylıkları arasındaki farka ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5189) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

70.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Kuran kurslarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5190) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

71.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, nükleer atık yönetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5191) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2008)

72.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir cinayetin ve bazı faaliyetlerin soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5192) (Başkanlığa geliş tarihi 24/9/2008)