Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                   No: 129

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Haziran 2009 Pazartesi

 

 

Tasarılar

 

         1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari ve Teknik Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/724) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2009)   

            2.- Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/725) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2009)

 

Tezkereler

 

         1.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/853) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2009)

            2.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/854) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2009)

            3.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/855) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2009)

            4.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/856) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2009)           

            5.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/857) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2009)

            6.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/858) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2009)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.-       Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, THY’nın acenteleriyle çalışacağı bankaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7872)    

2.-       Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ermenistan ile görüşmelerin İsviçre’de yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7873)    

3.-       Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Abhazya’ya uçak ve gemi seferleri yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7877)    

4.-       İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Mardin-Mazıdağındaki olayın nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7878)    

5.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Mardin-Mazıdağındaki olayın nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7879)    

6.-       Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, pamuk üreticilerinin ve tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7884)    

7.-       Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Dünya Uygur Kongresi başkan ve genel sekreterine Türkiye’ye giriş izni verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7886)    

8.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İhlas Finans Kurumunun oluşturduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7887)    

9.-       Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki deprem sigortası çalışmalarına ve riskli binalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7889)    

10.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7891)    

11.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Ziraat Bankasında personelin emekliliğe zorlandığı haberlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7900)    

12.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Halk Bankasına vergi cezası kesildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7901)    

13.-   Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine verilen teşviklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7902)    

14.-   Adana Milletveğkili Hulusi Güvel’in, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7903)    

15.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de verilen yenilenebilir enerji kaynak belgelerine ve HES başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7904)    

16.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da verilen yenilenebilir enerji kaynak belgelerine ve HES başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7905)    

17.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, elektrik faturalarındaki TRT payına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7906)    

18.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Bergama Organize Sanayi Bölgesinin elektrik ihtiyacına ve doğalgaz bağlantısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7907)    

19.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, doğalgaz ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7908)    

20.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Ankara’da metro güzergahlarındaki yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7910)    

21.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Taburunun taşınacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7911)    

22.-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır yerel gündem kent meclisi ve konseyi toplantılarına katılıma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7912)    

23.-   Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Mardin-Mazıdağı’ndaki olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7913)    

24.-   İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7914)    

25.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin bazı tasarruflarına ve Çukurova Belediyesiyle paylaşımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7915)    

26.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri arasındaki personel paylaşımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7916)    

27.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, özel idare müdürlüklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7917)    

28.-   Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Mardin Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7918)    

29.-   Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Meram Belediyesinin bayan voleybol takımını kapatmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7919)    

30.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bazı suçlardaki artışa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7920)    

31.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinin organik tarım desteklemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7921)    

32.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Silivri’deki bir höyüğün tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7922)    

33.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Hazine özel mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7924)    

34.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7926)    

35.-   İstanbul Milletvekili Algal Hacaloğlu’nun, Avripa İslam Üniversitesinin İstanbul Şubesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7927)   

36.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bazı atama ve yer değiştirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7928)    

37.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, öğretmen ve yönetici görevlendirmelerindeki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7929)   

38.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, araştırma görevlilerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7930)   

39.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, hukuka aykırı yönetici atamaları yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7931)   

40.-   Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Azerbaycan’da görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7932)   

41.-   Aydın Milletvekili Recep Taner’in, yurt dışında görev yapan öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7933)   

42.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, usulsüz atama iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7934)   

43.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, geçici görev ve tedavi yolluklarının ödenmesindeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7935)   

44.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7936)   

45.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarının öğretmen olarak çalıştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7937)   

46.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, öğretmenevlerine ve üye bandrol ücretindeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7938)   

47.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Rize’deki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7939)   

48.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta KKKA hastalığı nedeniyle merkez kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7940)   

49.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7941)   

50.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, AOǒdeki akaryakıt istasyonlarının kiralanmasındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7943)   

51.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir enstitü laboratuarına ve fide üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7944)   

52.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’da TMO geçici fındık alım merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7945)   

53.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, pamuk üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7946)   

54.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki çiftçilerin kredi kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7947)   

55.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kredi kullanan üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7948)   

56.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, buğdaylarda görülen bir hastalıkla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7949)   

57.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de üreticilerin kullandığı kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7950)   

58.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7951)   

59.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, zeytinyağı teşvik primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7952)   

60.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Söğüt-Bozüyük yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7953)   

61.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik şehir merkezinden geçen karayolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7954)   

62.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Urfa-Habur bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7955)   

63.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çorlu’daki bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7956)   

64.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Demirköy’de bazı abonelere anormal telefon faturaları geldiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7957)   

65.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, PTT Şubelerindeki güvenlik yetersizliğine ve dağıtıcıların özlük haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7958)   

66.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7959)