Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                   No: 128

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Haziran 2009 Perşembe

 

 

Rapor

 

 

 

1.- 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 5 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Sayıştay Birinci Başkanlığı Seçimine İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyon Raporu (3/806) (S. Sayısı: 413) (Dağıtma Tarihi: 25.6.2009) (GÜNDEME)

 

2.- Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/840) (S. Sayısı: 414) (Dağıtma Tarihi: 25.6.2009) (GÜNDEME)

 

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova Milletvekili İlhan Evcin’in; İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/476) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma Tarihi: 25.6.2009) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, 98. Uluslararası Çalışma Konferansına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

2.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, kadına yönelik şiddet konusunda alınan önlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1464) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

3.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, kıyı şeritlerindeki belediyelerin imar yetkilerinin alınmasına yönelik kanun teklifine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1465) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

4.-    İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, sigortalı çocuklarının ilaç alımlarındaki bir soruna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

5.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Nurdağı-Araban’daki TMO alımlarındaki yığılmaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1467) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

6.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerindeki toplu konut çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

7.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

8.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

9.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

10.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

11.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bilgisayar öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

12.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, GAP’a yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz)  sözlü soru önergesi (6/1474) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

13.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, ağaçlandırma seferberliği kapsamında ağaç dikimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1475) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-        Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Konaklı Mahallesindeki kamulaştırmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8519) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

2.-        Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır Üçkuyulardaki TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8520) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2009)

3.-        Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Bakanlar Kurulu üyelerinin eşlerine araç tahsis edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8521) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

4.-        Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, TBMM Dışişleri Komisyonunun Türkmenistan ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8522) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

5.-        İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’in kamu harcamalarından aldığı paya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8523) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

6.-        Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Belediyesinin iptal edilen taşınmaz satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8524) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

7.-        Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Birecik Barajı kamulaştırmalarındaki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8525) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

8.-        Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversitelerdeki geliştirme ödeneğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8526) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

9.-        Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, TOKİ’nin Ziraat Bankasından kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8527) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

10.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu bankalarının bir gruba verdiği kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8528) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

11.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8529) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

12.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8530) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

13.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara’daki icra dairelerinin personel durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8531) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

14.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8532) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

15.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, aile içi şiddete ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8533) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

16.-    Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bir Alman Vakfının CHP’ye yardım yaptığı haberlerinin kaynağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8534) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

17.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8535) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

18.-    İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, çekle ilgili kanunun uygulamasındaki sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8536) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

19.-    Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Sacır Deresindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8537) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

20.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik Gölüne yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8538) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

21.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Uluabat Gölüne yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8539) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

22.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ekonomik değeri olan atıkların bedelsiz alınmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8540) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

23.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TRT’nin kurs, seminer gibi etkinliklerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8541) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

24.-    Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’deki vakıf kiracılarının ödeme sorunlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8542) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

25.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TRT’nin dışarıdan aldığı programlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8543) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

26.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülke tanıtımı için yapılan harcamaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8544) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

27.-    Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Çatalağzı Termik Santralindeki eksikliklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8545) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

28.-    Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Muğla ilindeki madencilik ve enerji faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8546) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

29.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, NABUCCO Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8547) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

30.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Muğla’dan Van’a sevk edilen katırlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8548) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

31.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’taki trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8549) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

32.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki işsizliğe ve bazı asayiş sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8550) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

33.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki yeşil alan çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8551) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

34.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki kömür satışına ve  yeşil alanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8552) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

35.-    İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Ankara’daki bir kentsel dönüşüm projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8553) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

36.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara doğalgaz dağıtım şebekesinin özelleştirme ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8554) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

37.-    İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, polis’in silah kullanması sonucu meydana gelen ölümlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8555) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

38.-    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Akkışla Kaymakamı hakkındaki bazı idialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8556) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

39.-    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, muhtarların özlük haklarına ve belge verme yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8557) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

40.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İshakpaşa Sarayının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8558) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

41.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ani Harabelerinin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8559) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

42.-    Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, kıyı şeridinde imar yetkilerinin belediyelerden alınacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8560) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

43.-    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir festivale yapılan katkıya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8561) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

44.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Tekel avukatlarına ödenen vekalet ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8562) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

45.-    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, belediyelerin gelir ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8563) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

46.-    Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8564) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

47.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TEKEL’de görev yapan bir başmüfettişle ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8565) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

48.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TEDAŞ’a bağlı dağıtım şirketlerinin vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8566) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

49.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

50.-    Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Halıkent İlköğretim okulunun fiziki sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8568) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

51.-    Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, eğitim hizmetlerinde yetkilerin yerelleştirileceği iddalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8569) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

52.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8570) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

53.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8571) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

54.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki boş müdür yardımcılığı kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8572) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

55.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeden kadroya geçen öğretmenlerin hizmet puanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8573) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

56.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bazı uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8574) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

57.-    Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, ÖSS’deki yanlış sorulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8575) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

58.-    Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, bir beldedeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8576) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

59.-    Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, bir beldedeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8577) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

60.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, şiddet mağduru kadınlara yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8578) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2009)

61.-    Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, geri çekilen bir ilaca ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8579) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2009)

62.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, döner sermaye ücreti ödenmeyen bazı personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8580) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

63.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Muğla’dan yapılan katır sevkiyatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8581) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

64.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TMO’nun kullandığı krediler ile iştirak ve ortaklıklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8582) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

65.-    Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, AB müktesebatına uyum kapsamında Sendikalar Kanununda yapılacak değişikliğe ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8583) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

66.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl-Genç’teki deprem konutlarının eksikliklerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8584) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

67.-    Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Kırkpınar Güreşlerine verilen desteğe ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/8585) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009)

68.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, kekemelerin telefon görüşmelerine indirimli tarife uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8586) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

69.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, camilere baz istasyonu kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/8587) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)