Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                   No: 127

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Haziran 2009 Çarşamba

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/723) (İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2009)

 

Teklif

 

            1.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın; Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/480) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, Denizli’nin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2009 )

2.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve 21 Milletvekilinin, ekonomik krizin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2009)

3.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2009)