Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                   No: 126

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Haziran 2009 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yönetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

2.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tütün sektörüne ve özelleştirilen sigara fabrikaları çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

3.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, kaçak ve sahte tütün mamulleriyle mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1459) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

4.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tütün sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1460) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

5.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, hububat fiyatlarına ve TMO alım merkezlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

6.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Şahinbey Belediyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-        Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TBMM İnternet Sitesinde erişim alanlarının artırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8443) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

2.-        Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, dar ve sabit gelirlilerinin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8444) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

3.-        Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, açıklanan teşvik paketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8445) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

4.-        Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8446) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

5.-        İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir TOKİ projesindeki konutların teslimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8447) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

6.-        Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, çiftçilerin kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8448) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

7.-        İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir ve Ege Bölgesindeki teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8449) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

8.-        İzmir Milletvekili Bülent  Baratalı’nın, İzmir’de kapanan işyerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8450) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

9.-        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Genel Kurmay Başkanıyla 2007 yılında yaptığı bir görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8451) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

10.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8452) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

11.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8453) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

12.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, gizli anlaşmalar konusundaki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8454) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

13.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş ilçesinde iptal edilen TOKİ projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8455) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

14.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, hakkında suç duyurusunda bulunulan bir emniyet amirinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8456) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

15.-    Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin sorunlarına ve teşvik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8457) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

16.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, tarım ve hayvancılığın teşvikine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8458) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

17.-    Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Denizli’de düzenlenen bir yemeğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8459) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

18.-    Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, TMO’nun hububat alım ve satış esaslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8460) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

19.-    Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, IMF ile yapılan görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8461) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

20.-    Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TTK’nın kamu kurumlarına kömür satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8462) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

21.-    Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, seramik, karo ve maden sektörlerine yönelik teşvike ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8463) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

22.-    Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, borçlu çiftçilerin elektriğinin kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8464) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

23.-    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Şanlıurfa E Tipi Cezaevindeki kadın tutukluların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8465) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

24.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki icra dairelerinin personel durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8466) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

25.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8467) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

26.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, İmralı Cezaevine mahkum nakli yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8468) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

27.-    Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, TCK’nın 301. maddesine göre verilen yargılama izinlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8469) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

28.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul’daki icra dairelerinin personel durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8470) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

29.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8471) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

30.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bazı yazarların yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8472) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

31.-    Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, özelleştirme mağduru işçilerin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8473) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

32.-    Kırıkkale Milletvekili Turgut Dibek’in, Pınarhisar’daki çimento fabrikasında işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8474) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

33.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve kadın istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8475) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

34.-    Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, çocuklarda artan şiddet eğilimine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8476) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

35.-    İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem’in, zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8477) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

36.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, enerji ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8478) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

37.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, özel güvenlik görevlilerinin yetki süreleriyle ilgili bir soruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8479) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

38.-    Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki bazı yolların yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8480) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

39.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, düzenlenen ve desteklenen film festivallerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8481) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

40.-    Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Ankara Sanat Tiyatrosunun kapanacağı haberlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8482) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

41.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Nemrut Dağı’na yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8483) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

42.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da turizme yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8484) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

43.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir antik kentteki çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8485) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

44.-    İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, belediyelere afet yardımı ödeneği verilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8486) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

45.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8487) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

46.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bazı tıbbi ürünlerin bedelinin karşılanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8488) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

47.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tedavi katılım payındaki uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8489) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

48.-    Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, büyükşehir belediyelerine pay ödemelerindeki kesintiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8490) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

49.-    Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı icra takibine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8491) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

50.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, borç nedeniyle araçların bağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8492) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

51.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van ilindeki eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8493) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

52.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 657 Sayılı Kanunun 76. maddesine göre yapılan yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8494) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

53.-    Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, bir lise müdür yardımcısı ve öğretmeni hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8495) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

54.-    Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, ikili eğitime geçen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8496) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

55.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin alan değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8497) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

56.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, 9 yıllık zorunlu eğitimde pilot uygulama yapılacak illere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8498) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

57.-    Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’daki anne, çocuk ve kadın sağlığı hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8499) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

58.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Çiftlikköy Aile Sağlığı Merkezine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8500) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

59.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8501) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

60.-    Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Bursa’daki hastane yangınına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8502) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

61.-    Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Acıpayam Devlet Hastanesi binasının güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8503) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

62.-    Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, atıl durumdaki Gebze Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8504) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

63.-    Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, buğday fiyatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8505) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

64.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8506) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

65.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8507) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

66.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Çeltik ilçesinde bir destek programı uygulamasında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8508) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

67.-    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, TMO’nun Kayseri’deki ürün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8509) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

68.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, buğday ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8510) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

69.-    Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, hububat piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8511) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

70.-    İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, amaç dışı kullanılan tarım arazilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8512) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

71.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana-Mersin treninin Tarsus’daki duraklamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8513) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009)

72.-    Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki bazı belediyelere ayrımcı uygulama yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8514) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

 

 

73.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Almanya Büyükelçisinin bir açıklama ve başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8515) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009)

74.-    Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Eğirdir Gölü çevresindeki yapılaşma sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8516) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

75.-    Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Beydağları Sahil Milli Parkındaki uygulamalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8517) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

76.-    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki insan hakları ihlali başvurularına ve incelemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/8518) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, toplum içerisinde artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/411) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2009 )

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, TOKİ tarafından üretilen konutlardaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/412) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2009)

3.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, ziraat mühendisliği mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2009)