Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                   No: 125

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Haziran 2009 Pazartesi

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai ihracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/719) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2009)     

2.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/720) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2009)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/721) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2009)  

4.- Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/722) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2009)

 

Teklifler

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova Milletvekili İlhan Evcin’in; İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/476) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2009)

2.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin; Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/477) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2009)

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın; 6343 Sayılı “Veteriner Hekimlik Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun”un 19. ve 41. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/478) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2009)

4.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/479) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2009)

 

 

 

 

 

 

 

Tezkereler

 

1.- Batman Milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız ile Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/841) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2009)

2.- Mardin Milletvekilleri Emine Ayna ve Ahmet Türk’ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/842) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2009)

3.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/843) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2009)

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/844) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2009)

5.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/845) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2009)

6.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/846) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2009)

7.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/847) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2009)

 

Raporlar

 

            1.- Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 410) (Dağıtma tarihi: 22.6.2009) (GÜNDEME)

            2.- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın; Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 4 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın; Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 13 Milletvekilinin; Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/718, 2/307, 2/392, 2/406, 2/416, 2/424) (S. Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 22.6.2009) (GÜNDEME)

            3.- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/716) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 22.6.2009) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.-        Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir bakım ve rehabilitasyon merkezindeki engelli çocukların destek eğitimlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/7566)

2.-         İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, memur ve emeklilere bir defaya mahsus ödeme sözüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7817) 

3.-        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TRT’nin bir ihalesine ve bazı vericilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7819)

4.-        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Türk Telekom’un yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7820)

5.-        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ABD’de bulunan iki kuruluşun verdiği ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7822)

6.-        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği kazılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7823)

7.-        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’e gönderilen gizli özel temsilciye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7824)

8.-        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7825)

9.-        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, MEDULA Programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7826)

10.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir Belediyesinin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7827)

11.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TRT’nin yaptırdığı bir diziyle zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7829)

12.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş’ta depremle ilgili çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7834)

13.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’da depremle ilgili çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7835)

14.-    Mersin milletvekili Mehmet Şandır’ın, sosyal güvenlik sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7836)

15.-    Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan firmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7837)

16.-    Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Hatay’da kısa çalışma ödeneğinden yararlanan firmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7838)

17.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7839)

18.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, geçici işçi kadro tahsislerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7840)

19.-    Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, kredi kartı kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7845)

20.-    Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Hatay’daki kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7846)

21.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, IMF ile ilişkilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7847)

22.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, iç talebin canlandırılmasına ve IMF ile görüşmelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7848)

23.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, nükleer enerji santrali yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7849)

24.-    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’deki enerji ihtiyacına ve OSB’lerin sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7850)

25.-    İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, enerji alanında faaliyet gösteren KİT’lerin borç ve alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7851)

26.-    Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, toplumsal olaylara müdahalelerde biber gazı kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7852)

27.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin metrobüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7853)

28.-    İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’daki kentsel yaşam kalitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7854)

29.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7855)

30.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kaçak göçmen sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7856)

31.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 1 Mayıs’taki olaylarda polisin bir müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7857)

32.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl-Yedisu-Erzincan yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7858)

33.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin kesilen ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7859)

34.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki öğrenci yurdu yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7860)

35.-    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavındaki bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7861)

36.-    Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, acil arama servisinin etkinleştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7866)

37.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir beldeden geçen karayolunun oluşturduğu sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7867)

38.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7869)

39.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İstanbul Boğazı çevresindeki gayrimenkul alımlarıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7870)