Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 124

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Haziran 2009 Cuma

 

Tezkere

 

            1.- Sayıştayda Açık Bulunan 6 Sayıştay Üyeliği İçin Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/840) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2009)

 

Rapor

 

            1.- Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonları Raporları (1/717) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi:  19.6.2009) (GÜNDEME)