Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 122

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Haziran 2009 Çarşamba

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, suni tohumlamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

2.-    Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, sebze ve meyvelerde hormon kullanımının denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

3.-    Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, tarım ilaçları ve hormon kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

4.-    Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, hormonlu gıdaların sağlığa etkisine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

5.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, KEY ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

6.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Başbakanın Bingöl ziyaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1443) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

7.-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, güreş sporuna yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1444) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

8.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kesilen ağaçlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

9.-    Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefinin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1446) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

10.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, çeteler konusundaki bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1447) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

11.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TRT’nin bir ajanstan hizmet alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1448) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

12.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, işçi emeklileri için intibak düzenlemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

13.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1450) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

14.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uzman erbaşların memurluğa yatay geçişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1451) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

15.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

16.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1453) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

17.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

18.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1455) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

19.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bireysel kredilerin geri ödemesindeki sıkıntılara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya-Ankara hızlı tren projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8313) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

2.-        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İhlas Finansın oluşturduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8314) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

3.-        İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, TÜBİTAK’ın verdiği burslara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8315) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

4.-        Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, cinsiyetler arası ücret farklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8316) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

5.-        Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Mardin Valisinin karma eğitimle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8317) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

6.-        Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, işsizlikle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8318) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

7.-        Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8319) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

8.-        Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana Zincirlibağlar’daki TOKİ konutlarının teslimine ve yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8320) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

9.-        İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Karadeniz Bakır İşletmelerinin kurumsal ve kişisel iştirakçilere borcuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8321) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

10.-    Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Kırklareli’nin sınır ticaret merkezi kapsamına alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8322) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

11.-    Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, TOKİ’den ev alanların yaşadıkları ödeme zorluklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8323) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

12.-    Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, buğday müdahale fiyatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8324) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

13.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, gelir artışına ve dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8325) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

14.-    Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, TOKİ’nin lüks konut yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8326) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

15.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Deniz Feneri davasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8327) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

16.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Anamur İcra Dairesinin personel ve fiziki mekan ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8328) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

17.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, adli personelin yol tazminatlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8329) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

18.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8330) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

19.-    Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da orman yangınlarına karşı alınacak bazı önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8331) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

20.-    Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Malkara’daki bir süt fabrikasının atıklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8332) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

21.-    İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Olimpiyat Parkına otopark ve alışveriş merkezi yapılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8333) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

22.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, gayrimenkul iadesi talep eden vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8334) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

23.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT’nin bir haber ajansıyla yaptığı sözleşmeye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8335) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

24.-    Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8336) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

25.-    Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8337) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

26.-    Antalya Milletvekili Sadık Badak’ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8338) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

27.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8339) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

28.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8340) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

29.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’daki bazı alanlarda gerçekleştirilecek yapılaşmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8341) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

30.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Akmerkez’deki kaçak alana ve olaylı yıkımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8342) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

31.-    İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yargıda dosyası bulunan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8343) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

32.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği bir ziyarete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8344) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

33.-    İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Olimpiyat Parkına otopark ve ticaret alanı yapılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8345) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

34.-    Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, öğrenci pasolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8346) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

35.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik Kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8347) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

36.-    Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, turistik tesislerin nitelik beyanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8348) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

37.-    Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki turizm bürolarının yetersizliğine liişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8349) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

38.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Anamur’da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8350) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

39.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Türkiye Turizm Stratejisi-2023 Eylem Planına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8351) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

40.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Tarsus’ta turizmin geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8352) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

41.-    Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, tarihi bir çeşmenin restorasyonuna ve Dupnisa Mağarasının yol ve elektrik sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8353) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

42.-    Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Kandıra’da Kafkas göçünün izlerini taşıyan alanların korunmasına ve etkinliklere altyapı sağlanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8354) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

43.-    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, THY’de bazı personele emeklilik baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8355) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

44.-    İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Gelir İdaresi Başkanlığının kiraladığı bir gayrimenkule ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8356) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

45.-    Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, THY seferlerindeki rötarlara ve havaalanındaki kapalı gişelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8357) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

46.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, öğretim elemanlarına ödenen geliştirme ödeneğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8358) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

47.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, gelir dağılımında % 1’lik dilimde bulunanlardan alınan gelir vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8359) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

48.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, vergi incelemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8360) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

49.-    İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8361) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

50.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir köy okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8362) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

51.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yer değiştirme işlemlerine yönelik bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8363) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

52.-    İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8364) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

53.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, eğitim kurumlarındaki temizlik işlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8365) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

54.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da yanan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8366) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

55.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’de meydana gelen bir olaya ve taşeron firmaların çalıştırıldığı hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8367) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

56.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli sağlık çalışanlarının becayiş ve eş durumu tayinlerinin ertelenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8368) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

57.-    Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8369) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

58.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın Göğüs Hastalıkları Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8370) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

59.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik Devlet Hastanesinde çökmeler olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8371) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

60.-    Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, Samsun’daki anne sağlığı hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8372) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

61.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye Kadirli’deki OSB’ye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8373) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

62.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin harcamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8374) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

63.-    İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, çiftçilere yönelik çalışmalara ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8375) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

64.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bazı ürünlerin destekleme primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8376) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

65.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8377) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

66.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da tohumculukla uğraşanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8378) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

67.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de tohumculukla uğraşanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8379) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

68.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tohumculukla uğraşanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8380) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

69.-    Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, köprü ve otoyol geçişlerinde “otomatik zam” sisteminin getirileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8381) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2009)

70.-    Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ sahilindeki balıkçı barınağının temizlik ve denetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8382) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

71.-    Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Rusya Federasyonunun verdiği geçiş belgesi sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8383) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2009)

72.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, parti sloganının havaalanlarında kullanılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8384) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

73.-    Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, durdurulan bir yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8385) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

74.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Ege Linyitleri İşletmesindeki özel güvenlik personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8386) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

75.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kayıt dışı istihdamın incelenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8387) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

76.-    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Ziraat Bankasında bazı personele emeklilik baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8388) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2009)

77.-    Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Paşalimanı Adasının ulaşım ve sağlık alanlarındaki sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8389) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

78.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, GAP bölgesindeki çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı elektriğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8390) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

79.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8391) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

80.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, hatalı üretildiği öne sürülen bir tıbbi ürüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8392) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

81.-    İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Adalet ve kalkınma Partisinin kısaltılmış adı ile ilgili konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8393) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

82.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TOKİ’nin İzmir’deki bir projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8394) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

83.-    Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, İzmit Körfezindeki sanayi yoğunluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8395) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

84.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, dış politikada gizli anlaşmalar yapıldığı açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8396) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

85.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, telefon görüşme kayıtlarıyla ilgili bir talebe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8397) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

86.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, dış politikada gizli anlaşmalar yapıldığı açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8398) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

87.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da ikinci bir üniversite açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8399) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

88.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Göcek koyundaki bir yapıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8400) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

89.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, taşınmaz iadesi talep eden cemaat vakıflarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8401) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

90.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, mayın yada silah atıklarının patlaması sonucu ölenlere ve yaralananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8402) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

91.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, telefon görüşmelerinin tespitiyle ilgili bir talebe ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8403) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

92.-    İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, kat irtifaklı ve iskansız yapılarla ilgili düzenleme çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8404) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

93.-    İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, YDK’nın İller Bankası raporundaki bulgulara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8405) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

94.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Bahreyn’in ülkemizde toprak kiraladığı bilgisine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8406) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

95.-    Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, çiftçilerin sosyal güvenlik sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8407) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

96.-    Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, emeklilerin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8408) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

97.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, doğalgaz alım taahhüdünden kaynaklanan ödemeye ve BOTAŞ’ın zarar ettiği haberlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8409) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

98.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, NABUCCO projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8410) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

99.-    Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Eruh’ta öldürülen teröristlerin cenazelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8411) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

100.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Polis Meslek Yüksek Okullarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8412) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

101.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bazı vakıflara verilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8413) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

102.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İETT şoförlerinin yüksek fiyatla Akbil kullandırmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8414) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2009)

103.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de zirai kazançtan ve motorinden alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8415) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

104.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da zirai kazançtan ve motorinden alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8416) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

105.-          İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, mobilya sektöründeki KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8417) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

106.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, teşvik paketinde Adıyaman’ın 3. bölgede yer almasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8418) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

107.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, motorlu taşıtlardaki vergi indiriminin sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8419) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

108.-          İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, okul çeşitliliğinin azaltılmasındaki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8420) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

109.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bir okul müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8421) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

110.-          İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, bazı idareci atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8422) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

111.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8423) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

112.-          Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinin kapatılması kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8424) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

113.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’de yaşanan bir bebek ölümü vakasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8425) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

114.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, şef ve şef yardımcısı atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8426) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

115.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8427) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

116.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, diş hekimliğindeki uzmanlık eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8428) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

117.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, domuz gribine ve domuz eti ticaretine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8429) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

118.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, pamuk üretimindeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8430) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

119.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur’un, buğday üretimine ve çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8431) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

120.-          Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, TMO’nun hububat alım fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8432) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

121.-          Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne İl Tarım Müdürlüğünün personel ihtiyacına ve Kapıkule gümrüğüne “Zirai Karantina Şubesi” kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8433) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

122.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik’te dolu yağışından zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8434) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

123.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çiftçilik belgesine ve Ziraat Odalarının güçlendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8435) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

124.-          Mersin Millevekili Behiç Çelik’in, Anamur’da Dış Ticarette Standardizasyon Grup Başkanlığı kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/8436) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

125.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TRT Türk’ün kurulumu ve yayımının özel ajansa yaptırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8437) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

126.-          Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, SPK Başkanının şirket hisselerini devretmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8438) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

127.-          İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, TÜİK’in “mevsimsel düzeltme” çalışması yapıp yapmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8439) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/06/2009)

128.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bazı koylardaki balık çiftliklerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8440) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

129.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Erzurum karayolu genişletme çalışmalarının Sarıkamış Ormanına etkisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8441) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

130.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Keşap Deresinde HES kurulması başvurusuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8442) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, Bursa’da bir hastanede çıkan yangın olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/405) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2009 )

2.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 25 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet olaylarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/406) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2009)

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 24 Milletvekilinin, konut üretim politikaları ile TOKİ uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/407) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2009)