Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 121

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Haziran 2009 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/718) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2009)

Tezkereler

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/832) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2009)

2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/833) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2009)

3.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/834) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Recai Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, sınır ticaretinin düzenlenmesinde ve uygulamada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/402) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2009 )

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 22 Milletvekilinin, kamu personel rejiminindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/403) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2009)

3.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, kömür üretimi ve ticaretindeki yolsuzluk ve usülsüzlük iddialarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/404) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2009)