Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 120

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Haziran 2009 Pazartesi

 

 

Teklifler

 

            1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/472) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.2009)

            2.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Giresun Milletvekili H. Hasan Sönmez’in; 22/2/2005 Tarihli ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/473) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2009)

            3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Siyasi Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/474) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2009)

Rapor

 

            1.- Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi: 15.6.2009) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Sakarya-Akyazı ilçe kongresinde yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

2.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, özelleştirme yolu ile gayrimenkul ve tesis satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

3.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, uçak ve helikopter kiralama ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

4.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, DSİ’nin Malatya’daki baraj ve gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

5.-   Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, bazı yasa çalışmalarına ve OSB’lerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

6.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, TMO’nun kayısı alımı yapıp yapmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-       İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, RTÜK Başkanının istifasının istendiği haberlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8234) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

2.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, Suriye sınırındaki mayınlı arazinin temizlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8235) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

3.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Düzce İl Kongresinde yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8236) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

4.-       İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir’in bazı ilçelerinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8237) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

5.-       Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Fiskobirlik ve TMO’nun fındık alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8238) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

6.-       Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ağrı’da bir kadının gördüğü şiddete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8239) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

7.-       İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8240) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

8.-       Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, azınlıklar ve sözde Ermeni iddaları konularında komisyon kurulup kurulmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8241) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

9.-       Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, kıdem tazminatı konusunda yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8242) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

10.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, sendikalı çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8243) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

11.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Primsiz Ödemeler Genel Müdürüne ve bazı proje işlemlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8244) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

12.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, belediye çalışanlarına sendika değiştirme baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8245) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

13.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, İstanbul-Yeşilköy’deki Olimpiyat Parkı’nın otopark ve ticaret alanı yapılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8246) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

14.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir taş ocağının çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8247) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

15.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van Gölünün korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8248) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

16.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki yenilenebilir enerji ve HES başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8249) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

17.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, rüzgar enerjisi alanındaki tahsis ve imtiyazlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8250) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

18.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, maden arama izinlerine ve madencilikte çevre duyarlılığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8251) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

19.-   Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya’daki taş ocaklarına ve bazı enerji çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8252) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

20.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Davutpaşa’daki patlamanın mağdurlarına ve olayın soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8253) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

21.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, İstanbul Yeşilköy’deki Olimpiyat Parkı’nın imar değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8254) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

22.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8255) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

23.-   Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Türk vatandaşlığından çıkarılanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8256) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

24.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir köyün cami ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/8257) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

25.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir köyün idari bağlılık durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8258) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

26.-   Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, lojistik ve nakliye sektöründeki bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8259) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

27.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8260) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

28.-   Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, turizm sektörünün desteklenmesine ve Antalya’da verilen maden arama izinlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8261) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

29.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, özelleştirme satışlarında borcunu ödemeyen alıcılara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8262) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

30.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, sulama birliklerinin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8263) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

31.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8264) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

32.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Hazineye ait satılan tarım arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8265) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

33.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, yönetici atamalarına ve psikolog istihdamıyla ilgili bir karara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8266) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

34.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Aydın ve Muğla’daki parti kongrelerine katılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8267) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

35.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Cumhuriyet kutlamaları için Başbakanlık Tanıtma Fonundan yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8268) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

36.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, il milli eğitim müdürleriyle tanışma toplantısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8269) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

37.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, idari yargıya taşınan personel işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8270) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

38.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün banka anlaşmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8271) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

39.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık Merkez teşkilatı personelinin maaş ödemesiyle ilgili banka promosyonuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8272) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

40.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, eğitim kurumlarındaki şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8273) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

41.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, engelli çocukların eğitimindeki bir soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8274) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

42.-   Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Keçiborlu’da KEY ödemelerini alamayan öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8275) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

43.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Türk Telekom ile yapılan internet erişimi protokolüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8276) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

44.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir atama ve görevlendirme işlemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8277) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

45.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, istifa eden öğretmenlerin tekrar göreve atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8278) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

46.-   Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’da Aile Hekimliği uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8279) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

47.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki hastane yangınına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8280) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

48.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, bölge hastaneleri projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8281) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

49.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki hastane yangınına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8282) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

50.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın sağlığı konusunda farklı uygulamalar yapan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8283) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

51.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki hastanelerin denetimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8284) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

52.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sosyal güvencesi olmayan hamile kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8285) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

53.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, bir operasyonda gözaltına alınan kamu görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8286) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

54.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İzmir’deki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8287) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

55.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8288) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

56.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, domates üreticilerinin fiyat oluşumundaki mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8289) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

57.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, TMO’nun hububat alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8290) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

58.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, TMO’nun buğday alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8291) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

59.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, hibrit tohumlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8292) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

60.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas’ta dolu yağışının doğurduğu zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8293) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

61.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, canlı hayvan ve et ticareti ile üretim ve tüketimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8294) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

62.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir milletvekiline THK’nin Uçuş Eğitim Okulunda ayrıcalık sağlandığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8295) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

63.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak-Ankara tren seferlerinin saatinin değiştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8296) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

64.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, turist taşımacılığı yapan işletmelerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8297) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

65.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova Mavi Treninin bir istasyonda duraklamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8298) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

66.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Batum uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8299) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

67.-   Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, TCDD’nin Erzincan-Trabzon tren yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8300) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

68.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Türk Eximbank yönetim kurulu üyelerinin yapamayacakları faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8301) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

69.-   İstanbul Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, KEY ödemelerinde sorun yaşayanların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8302) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2009)

70.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT Türk’ün bazı hizmetlerini yürüten ajansa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8303) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

71.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT-2’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç’ın) yazılı soru önergesi (7/8304) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

72.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdür Yardımcısının kullandığı mekanlardaki tadilata ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8305) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

73.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT-5 Anadolu isimli bir kanal açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8306) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

74.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Araştırma ve İmalat Dairesi Başkanlığı atölyelerinin stüdyoya dönüştürülmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8307) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

75.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’nin taşeron firmalardan hizmet alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8308) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

76.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimi hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8309) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2009)

77.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, iki ayrı projede danışmanlık yapan bir kişiye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8310) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

78.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, yurt dışında ülkemizle ilişkilendirilen bazı konuların açıklığa kavuşturulmasına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/8311) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

79.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8312) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.-       Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Ergenekon Davasındaki bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7438)

2.-       Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, sanayi sektörüne elektrik enerjisi desteği verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7683)                                                       

3.-       Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, NATO Genel Sekreterliğine yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7684)                                                       

4.-       Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, baskı gördüğü iddia edilen bir okul müdürüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7687)                                                       

5.-       Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir çöp döküm alanının oluşturduğu çevre sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7688)                                                        

6.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu çalışanları ve emeklilerin ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7689)                                                       

7.-       İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, İzmir’de kruvaziyer turizmin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7690)    

8.-       İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, AİHM’e Türkiye aleyhine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7691)                                                   

9.-       Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir gölette yükseltme çalışması yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7693)                                                       

10.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir demiryolu projesine ve sınır kapısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7694)                                                       

11.-   İzmir Canan Arıtman’ın, 23 Nisan törenlerinde soğuktan etkilenen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7695)                                                       

12.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, belediyelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7696)                                                        

13.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, emekli aylıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7697)                                                       

14.-   Aydın Milletvekili Recep Taner’in, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7698)                                                       

15.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, yüksek öğrenim kredi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7700)                                                        

16.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7705)                                                       

17.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ihalelerine ve Dünya Bankası ile projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7706)                                                       

18.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7707)                                                       

19.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iptal edilen bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7708)                                                       

20.-   Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’deki eylemlere yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7709)                                                       

21.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Fatih Belediyesinde personele yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7710)                                                        

22.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, belediye meclisi toplantılarında üyelerin kılık ve kıyafetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7711)                                                       

23.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki belediye meclisi toplantılarında üyelerin kılık ve kıyafetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7712)                                                       

24.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bazı deprem konutlarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7713)                                                       

25.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Türk personeli bulunan Abu Dabi açıklarındaki bir gemiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7718)                                                       

26.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Erivan’daki bir toplantıda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7719)                                                       

27.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, NATO Genel Sekreterliği ve Ermenistan konularında izlenen politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7720)                                                        

28.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Ermenistan ile mutabık kalınan hususlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7721)                                                       

29.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, vergi dairelerinin bir uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7725)                                                       

30.-   Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu’da bir yarışma kapsamında dağıtılan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7726)                                                       

31.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7727)                                                        

32.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerdeki akademik ve idari personelin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7729)                                                        

33.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7731)                                                       

34.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın 657 sayılı Kanunun 76. maddesine göre yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7732)                                                       

35.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7734)                                                       

36.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Türk personeli bulunan Abu Dabi açıklarındaki bir gemiye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7738)                                                        

37.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, kruvaziyer turizmin desteklenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7739)                                                       

38.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Gazipaşa Havalimanının yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7740)                                                       

39.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Adana-İskenderun tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7741)                                                       

40.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, TEKEL ruhsatlı işyerlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7743)                                                       

41.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, anti-depresan ilaç kullanımındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7745)                                                         

42.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, İzmit’teki deprem konutlarının kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7748)                                                       

43.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7749)                                                       

44.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bazı yurt dışı ve yurt içi programlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7750)                                                       

45.-   Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, yüksek öğrenim kredi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7751)                                                        

46.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Akkuyu’da kurulacak nükleer santral ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7752)                                                       

47.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, domuz gribine karşı önlem alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7755)                                                       

48.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, baraj gölü içinde kalacak Yusufeli ilçesindeki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7756)                                                       

49.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, ABD Başkanının 24 Nisan açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7757)                                                        

50.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7758)                                                       

51.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasında yer alan bazı belgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7759)                                                       

52.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, İstanbul’daki bir operasyona ve medyanın terörle ilgili yayınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7760)                                                       

53.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7761)                                                        

54.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7762)                                                       

55.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, İstanbul’da yapılan bir operasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7763)                                                       

56.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, yerel seçimlerle ilgili itirazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7764)                                                        

57.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Mersin-Akkuyu’da kurulacak nükleer santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7774)                                                        

58.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Bergama Organize Sanayi Bölgesine doğalgaz bağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7775)                                                       

59.-   Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’a doğalgaz yatırımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7776)                                                       

60.-   İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, İstanbul’da yapılan bir operasyona ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7777)                                                       

61.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir soğuk hava deposu yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7778)                                                        

62.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir cinayetin zanlılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7779)                                                       

63.-   Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, bir cinayetin zanlılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7780)                                                       

64.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’da toplu taşımda yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7781)                                                       

65.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Muradiye ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7782)                                                        

66.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Kapaklı Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7783)                                                       

67.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, DİSK Genel Merkezinin çevresine kamera yerleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7784)                                                       

68.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bitki ithaliyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7785)                                                       

69.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, İstanbul Emniyet Müdürünün bazı ifadelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7786)                                                       

70.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yedisu-Kiğı yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7787)                                                       

71.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7788)                                                                                                        

72.-   Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, DİSK Genel Merkezi çevresine kamera yerleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7790)                                                       

73.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Seviye Belirleme Sınavındaki puanlama sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7793)                                                       

74.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bir yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7794)                                                        

75.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, yüksek öğrenim kredi borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7795)                                                       

76.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eğitici ve formatör olarak görevlendirilen bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7796)                                                       

77.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir’deki bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7797)                                                       

78.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da güzel sanatlar lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7798)                                                       

79.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, domuz gribine karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7799)                                                        

80.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Termal’deki bir otelin işletmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7800)                                                       

81.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kayısı üreticileri birliğinin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7801)                                                       

82.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, elma ihracatının desteklenmesine ve soğuk hava depolarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7803)                                                       

83.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, girdi maliyetlerine ve tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7804)                                                       

84.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7805)                                                       

85.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Marmara Bölgesinin sofralık zeytininin değerlendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7806)                                                        

86.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zeytinin markalı ve ambalajlı satılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7807)                                                       

87.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zeytin üretiminde havzalara göre ürün planlamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7808)                                                       

88.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7809)                                                       

89.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey-Bandırma bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7810)                                                       

90.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Türk Telekom’un görüşme ücretlendirmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7811)                                                       

91.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Habur Sınır Kapısındaki bazı sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/7813)