Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 118

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Haziran 2009 Perşembe

 

Raporlar

 

            1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/712) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) (GÜNDEME)

            2.- İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/713) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Hatay İli’nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/396) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009 )

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Türk Dünyası ile ilişkilerin  araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/397) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/398) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-       Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, sahte içki üretimine ve TAPDK’nın sorumluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7581)                                                                         

2.-       Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Katılım Öncesi Ekonomik Programın AB’ye sunulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7582)                                                                         

3.-       Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tarımsal amaçlı soğuk hava depolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7583)                                                                         

4.-       İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7584)                                                                          

5.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TMSF’nin bir ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7585)                                                                         

6.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7587)                                                                         

7.-       Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, futbol sahalarındaki şiddete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7588)                                                                          

8.-       Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7589)                                                                                                                                                

9.-       Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, çeklerle ilgili kanunun yeniden düzenlenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7591)                                                                           

10.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, deprem bölgelerine göre konut sayısına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7594)                                                                          

11.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da deprem riski taşıyan binalara ve deprem sigortasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7595)     

12.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da yaşanan bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7598)                                                                   

13.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik’teki belediyelerin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7599)                                                                         

14.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7601)                                                                          

15.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bazı dernek ve vakıflarda yapılan aramalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7602)                                                                          

16.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İDO’nun bir televizyon kanalıyla anlaşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7603)                                                                         

17.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Kahramanmaraş’ta meydana gelen helikopter kazasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7604)                                                                         

18.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, güvenlik güçlerinin neden olduğu yaralama ve ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7605)                                                                         

19.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, yerel seçim sürecindeki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7608)                                                                         

20.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Ağrı’da meydana gelen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7609)                                                                          

21.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, tıp fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7613)                                                                         

22.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, üniversitelerle ilgili bazı hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7614)                                                                         

23.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7615)                                                                         

24.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili beyanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7616)                                                                         

25.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir sınavda sorulan soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7617)                                                                          

26.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir sınav sorusuna ve bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7619)                                                                         

27.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir hayvan hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7620)                                                                         

28.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, balıkçılıktaki bazı uygulamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7621)                                                                          

29.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, arıcılık sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7622)                                                                          

30.-   İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, TARİŞ’in desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7623)                                                                         

31.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TMO’nun alımlarına ve ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7624)                                                                         

32.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, hızlı trene yönelik bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7625)                                                                         

33.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Antalya-Kepez yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7626)                                                                         

34.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul-İzmir otoyol projesinde yer alan asma köprüdeki demiryolu şeridine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7627)                                                                         

35.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı yerlerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7629)                                                                          

36.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, TAPDK yönetimine yönelik bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/7630)                                                                          

37.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, 2009 yılı bütçesinin revizyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/7631)                                                                         

38.-   İzmir Milletvekili Abdürrezzak Erten’in, çalışanların ve emeklilerin aylıklarına zam ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7634)     

39.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Kırım Kongo Kanamalı ateşi hastalığına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7636)                                                     

40.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Azerbaycan politikasına yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7637)                                                      

41.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, gerçekleştirdiği bir ziyarete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7639)                                                     

42.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7644)

43.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Vakıfbank Yönetim Kurulunun bir üyesinin görevden alınmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7645)

44.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, ücretlilere bir defaya mahsus ödeme yapılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7646)                                                      

45.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bazı Valilerin AK Parti Genel Merkezindeki görüşmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7647)                                                     

46.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, İETT’nin ithal ettiği bazı otobüslere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7648)                                                     

47.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7651)                                                     

48.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7652)                                                      

49.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Darülaceze Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7654)                                                     

50.-   İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan metrobüslere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7655)                                                     

51.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan metrobüslere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7656)                                                     

52.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, bazı mükellefler hakkında oluşturulan listeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7657)                                                      

53.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakan onayı ile atanan eğitim kurumu yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7663)                                                     

54.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı okul müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7664)                                                     

55.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, bazı okullara doğrudan müdür atadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7665)                                                     

56.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki sağlık ocağının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7666)                                                     

57.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir hastanede işten çıkarılan işçilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7667)                                                     

58.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Sağlık Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7668)                                                     

59.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul-İzmir otoyolu ve hızlı tren projelerinin güzergahlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7677)                                                     

60.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan TELEKOM İl Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7678)