Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 117

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Haziran 2009 Çarşamba

 

Tezkereler

 

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/829) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2009)

2.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/830) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2009)

3.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/831) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2009)

 

Rapor

 

1.- Hukuk Muhakemeleri Kanunun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1. Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, yoksulluk ve gelir dağılımındaki durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/393) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009 )

2.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, TARİŞ’in tarım sektöründeki konumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/394) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009)

3.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak ve 23 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı metrobüslerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009)