Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 116

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Haziran 2009 Salı

 

Tasarılar

 

1.- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/716) (Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2009)

2.- Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/717) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2007)

                                                                Rapor

 

1.-  Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı: 395) (Dağıtma tarihi: 9.6.2009) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 25 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/390) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009 )

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/391) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/392) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009)