Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 115

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Haziran 2009 Pazartesi

 

Tasarı

 

1.- Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/715) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Milli Savunma; Avrupa Birliği Uyum ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2009)

 

                                                              Teklifler

 

1.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün; Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/467) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2009)

2.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; 28/3/1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/468) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2009)

3.- Demokratik Toplum Partisi Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/469) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2009)    

4.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/470) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2009)

5.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit ve 2 Milletvekilinin; Polatlı Adı İle Bir İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/471) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2009)

 

                                                            Tezkereler

 

            1.- Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/823) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2009)

            2.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/824) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2009)