Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 114

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Haziran 2009 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 27 Milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/386) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2009 )

2.- İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/387) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, Tarsus’taki şantiye ve maden ocaklarının yol açtığı sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009)

4.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, Manisa’da tarımsal sulamada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/389) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2009 )