Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 113

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Haziran 2009 Perşembe

 

Tasarı

 

1.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/714) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2009)

 

Teklif

 

1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 2 Milletvekilinin; Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/466) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2009)

 

Tezkereler

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/819) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2009)

2.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/820) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2009)

3.- İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/821) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2009)

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/705) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 4.6.2009) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, sinema sanatçılarının desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

2.-   Gaziantep Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, iptal edilen öğretim programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

4.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, polislerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

5.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, il emniyet müdürlerinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

6.-   Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, müze ve ören yerlerinin gelirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

7.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

8.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

9.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da kapatılan adliyelere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

10.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın iki ilçesindeki sağlık kuruluşlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

11.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Teknik Eğitim Fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

12.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İl müdürlükleri personeline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

13.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

14.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, esnafın primlerine ve emeklilerden kesintilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

15.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’da sit alanındaki mahallelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

16.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki okul eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

17.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Tarım İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

18.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim istihdamına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

19.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı tutukluların sağlık durumlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

20.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TRT’nin bazı yayınlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1430) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

21.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, belediye işçilerine sendika değiştirmeleri için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-       İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ülkemizi ziyaret eden Azerbaycan milletvekilleri hakkındaki konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8183) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

2.-       Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, işsizliğe ve ücretlerdeki vergi yüküne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8184) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

3.-       Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, TOKİ ödemelerinde yaşanan sıkıntıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8185) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

4.-       Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, sanayide elektrik indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8186) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

5.-       İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Kastamonu Bozkurt Belediyesinin kum-çakıl üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8187) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

6.-       İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, İncirlik üssünün ABD birliklerinin kullanımının açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8188) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

7.-       Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, emeklilere yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8189) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

8.-       Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Deniz Feneri davasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8190) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

9.-       Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bazı illerin AB fonlarından yararlanamamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8191) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

10.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İmralı’daki cezaevi inşaatına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8192) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

11.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çek suçlarına hapis cezası uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8193) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

12.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, iflas erteleme taleplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8194) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

13.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Silivri Cezaevindeki bir tutuklunun sağlık sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8195) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

14.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Silivri Cezaevindeki bir tutuklunun sağlık sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8196) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

15.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, özel sektörde çalışan özürlülerin primlerinin Hazinece ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8197) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

16.-   Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nun, ödenmeyen sevk ücretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8198) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

17.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, SGK’nın açığına ve bazı uygulamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8199) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

18.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bir hakemin durumuna ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/8200) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

19.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yurtların afetlere hazırlık durumlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/8201) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

20.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yurtların afetlere hazırlık durumlarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8202) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

21.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, yangın çıkan bir yurdun yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8203) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

22.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Özalp ilçesindeki bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8204) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

23.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Başkale’de meydana gelen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8205) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

24.-   Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Diyarbakır’daki bir ilköğretim okulunda meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8206) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

25.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki belediyelerin doğrudan temine yönelik alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8207) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

26.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Dikili Limanına ucuz akaryakıt sağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8208) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

27.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, mayınlı arazilerin temizlenmesi işinin fayda-maliyet analizine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8209) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

28.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yurtların afetlere hazırlık durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8210) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

29.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, usulsüz yönetici atamaları iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8211) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

30.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8212) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

31.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, “Andımız” ile ilgili açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8213) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

32.-   Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Diyarbakır’daki bir ilköğretim okulunda yaşanan olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8214) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

33.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki Yeşil Kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8215) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

34.-   Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Trabzon İl Sağlık Müdür Vekili ve Müdür Yardımcısı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8216) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

35.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, KKKA vakalarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8217) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

36.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın bazı ilçelerindeki hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8218) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

37.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Manisa’da doludan zarar gören üzüm üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8219) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

38.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, üreticilerin kredi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8220) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

39.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, veteriner sağlık teknisyenleriyle ilgili yargı kararlarının yerine getirilmediği iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8221) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

40.-   Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, karayolu taşımacılığı belgeleri ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8222) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

41.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Diyarbakır-Van arasında uçak seferleri düzenlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8223) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

42.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Zonguldak’daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8224) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

43.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, İzmir ve Bodrum Havaalanlarındaki eksikliklere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8225) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

44.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, usulsüz yerleştirildiği iddia edilen bir personele ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8226) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

45.-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir güvenlik görevlisinin öğrenci dövdüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8227) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

46.-   Ankara Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışındaki Türklerle ilgili bir sempozyuma ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/8228) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

47.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir grubun Esenyurt’taki depolama tesislerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8229) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

48.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu personel rejimi reformuna ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8230) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

49.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bandırma Sülfürik Asit Tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8231) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

50.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’a Sınır Ticaret Merkezi kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/8232) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2009)

51.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8233) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 20 Milletvekilinin, turizm sektöründeki ‘her şey dahil’ uygulamasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2009 )

2.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 21 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/383) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2009 )

3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 22 Milletvekilinin, Bursa’daki hastane yangını ve sağlık kuruluşlarının yangına karşı güvenliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/384) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2009 )

4.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, Çevre ve Orman Bakanlığının uçak ve helikopter ihalesinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2009 )