Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 111

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Haziran 2009 Salı

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin metrobüs uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2009 )

 

 

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/381) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2009 )